Spřátelená obec evangelické církve St. Michael Kirche ve Weidenu, se kterou jsme již pořádali mnohá setkání pro děti, mládež i dospělé, nás požádala o pomoc při zajištění prodlouženého víkendu pro pracovní setkání Kirchenvorstand – rady starších.

Skupina bezmála dvaceti lidí strávila čas v mariánskolázeňském hotelu Butterfly, kde byli ubytováni, a na naší faře trávili čas promýšlením dalších aktivit své obce.

Měli jsme tu čest je hostit, účastnit se spolu s nimi pobožnosti Friedensgebet – pobožnosti za mír, společného oběda a spolu s paní farářkou Stephanie Endruweitovou jsme připravily ekumenickou bohoslužbu, kterou jsme slavili spolu s bratry evangelíky i Křesťanským společenstvím. Liturgii naší církve sloužila Zuzana Kalenská, farářka v Mariánských Lázních, kázání pronesla Debora Chytilová, duchovní při DR Plzeň. Naše německé přátele velmi zaujala a moc se jim líbila Farského liturgie. Bylo to požehnané setkání. Děkujeme Pánu Bohu za vzájemné po-vzbuzení, za obnovení starých a navázání nových přátelství. Plánujeme další setkání a společné akce, tím nejbližším bude St. Michael Fest v červenci tohoto roku ve Weidenu.

Zuzana Kalenská

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše