V městech i malých obcích se v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů pravidelně setkáváme ke společným bohoslužbám. Obec Ruprechtov je zhruba v polovině cesty mezi Blanskem a Vyškovem.
Naše církev tu byla založena v roce 1921. Od této doby se konají naše bohoslužby v Ruprechtově, tak jako v sousedních obcích Račicích a Ježkovicích.

V obci byl v roce 1946 postavený římskokatolický kostel sv. Václava. Naši předkové, tak dlouho se stavbou Husova sboru váhali, už v roce 1938 měli nashromážděný materiál, až kostel nepostavili... Celých 100. let jsou naše bohoslužby sloužené v budově bývalé školy, nyní budově obecního úřadu v Ruprechtově a to i v čase socialismu! Od roku 1999, kdy se starám o naše věřící v Ruprechtově, jsou pravidelné ekumenické bohoslužby. Za tu dobu se vystřídalo v Ruprechtově šest římskokatolických kněží, kteří dojíždějí z Krásenska. Vždy jsme společně našli k sobě cestu a setkáváme se ke společným ekumenickým bohoslužbám. V minulosti byla třetina obyvatel v naší církvi a dvě třetiny v Římskokatolické. Starší věřící říkávali: " Česká mša a Římská mša." Slovo bohoslužba užívají až mladší. Dnes tvoříme věřící obou církví v obci malá společenství. Naše bohoslužby jsou jednou za čtrnáct dní, římskokatolické každý týden. V pondělí 23.1. 2023 se nás v 16:30 hodin v kostele v Ruprechtově sešlo 45 věřících obou církví, v podstatě půl na půl... Za kostelem mají nově postavenou místnost k setkávání. Po bohoslužbách jsme společně připravili posezení a občerstvení. Setkali jsme se, popovídali, poseděli. Jak říkali někteří účastníci: "bydlíme v jedné dědině, ale kromě pohřbů a hodů se společně setkáme akorát tady." Bohu díky! Martin Kopecký, farář

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše