Na pozvání primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody se v pátek 12. ledna 2024 uskutečnilo historicky první novoroční setkání zástupců hlavního města s představiteli církví a náboženských společností působících v Praze.

Účastníci nejprve diskutovali o samotném poslání církví a jejich přínosu pro život konkrétních komunit působících v Praze. Dalším tématem pak byla možná spolupráce v oblasti vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb, psychologické podpory, kultury a také otázka, jaká témata je zapotřebí ve veřejném prostoru otevírat.

Za hlavní město se jednání zúčastnili vedle pražského primátora Bohuslava Svobody také radní pro oblast školství Antonín Klecanda, dále Marián Hošek, předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro vztahy s církvemi a náboženskými společnostmi, Pavel Mareš, předseda Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast Zastupitelstva hl. m. Prahy, Petr Zeman, zastupitel hl. m. Prahy, Mária Ševčíková, členka Komise Rady hl. m. Prahy pro vztahy s církvemi a náboženskými společnostmi, Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a podporu cestovního ruchu Zastupitelstva hl. m. Prahy a Jiří Knitl, předseda Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Za církve pak byl přítomen Jan Graubner (Římskokatolická církev), Martin Moldán (Apoštolská církev), František Pekárek (Armáda spásy), Mikuláš Pavlík (Církev adventistů sedmého dne), David Novák (Církev bratrská), Tomáš Butta a David Tonzar (Církev československá husitská), Pavel Pokorný (Českobratrská církev evangelická), Marián Čop (Evangelická církev augsburského vyznání v ČR), Ivana Procházková (Evangelická církev metodistická), Lukáš M. Vytlačil (Starokatolická církev), Karol Efraim Sidon (vrchní zemský rabín) a také Jan Klas (Jednota bratrská), Ladislav Devečka (Luterská církev evangelická a. v. v České republice).

Redakce

Ze zprávy Magistrátu hl. Města Prahy

Foto: Magistrát HMP

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše