Ve středu 29. listopadu 2023 se nejen v Praze konala Červená středa - den připomínky všech, kdo jsou pronásledování pro svou víru nebo náboženství.

Pražský program zahájila konference v pražském Karolinu, poté následovala židovsko-křesťanská modlitba, průvod kolem červeně nasvícených sakrálních budov a na závěr proběhl benefiční koncert v kostele sv. Jiljí. Do červeného světla se letos nově oblékla také pražská katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 

Letošní 6. ročník Červené středy v České republice byl společnou akcí České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí, která upozorňuje na problematiku náboženské svobody a pronásledování pro víru ve světě.

Základním poselstvím iniciativy je prosazování svobody vyznání, vzájemné tolerance ve společnosti a podpoření solidarity se všemi obětmi pro víru ve světě. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících províru. Červeným světlem bývají nasvíceny památky a veřejné stavby.

Tato iniciativa byla založena britskou organizací Aid to the Church in Need (Církev v nouzi). V roce 2022 se v ČR zúčastnilo na 135 církevních i veřejných institucí.

Záznam benefičního koncertu Červené středy, který přenášela Tv Noe, najdete na odkazu:  https://www.tvnoe.cz/

Na křesťanské školy v Libanonu můžete přispět na číslo účtu 55660022/0800; VS 1291 – Libanon - Červená středa.

Redakce

Foto: Martina Řehořová, Člověk a víra

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše