V neděli 3. září 2023 od 14 hodin jsme se v Husově domě v Rudné u Prahy sešli ke slavnostní bohoslužbě u příležitosti 100. výročí otevření tohoto sboru, jenž byl první novou dokončenou stavbou naší církve.

Je neuvěřitelné, že od položení základního kamene v září 1923 uplynuly pouhé dva a půl měsíce, než byla stavba v listopadu dokončena. A to bratr patriarcha Karel Farský navíc mezitím doporučil její rozšíření, takže základní kámen se nachází ne ve zdi, ale uprostřed sboru.

Slavnostní bohoslužbu sloužili společně sestry farářky Renata Wesleyová a Jana Šmardová Koulová, bratr kazatel Erik Šilhavý, bratr biskup David Tonzar a bratr patriarcha Tomáš Butta, který posloužil kázáním. Během bohoslužby vystoupil operní pěvec Andrej Beneš. Místní ekumenu zastupoval farář římskokatolické farnosti Rudná-Hořelice bratr premonstrát Norbert František Vehovský, z naší církve se dále účastnila sestra zmocněnkyně Eva Mlezivová, sesstra vikářka Růžena Adamová a mnozí hosté z dalších náboženských obcí, takže sbor byl zcela zaplněn. Nechyběli ani skauti a potomci zakladatelské generace naší církve v Rudné – bratr Chot a sestra Bukovanská. Na závěr Erik Šilhavý citoval úryvky z kroniky náboženské obce.

Po bohoslužbě účastníci přešli k nově zrekonstruovanému pomníku v zahradě sboru, postaveného českými legionáři, na němž byla původně socha T. G. Masaryka, jenž zdejší sbor také navštívil, po jejím zničení pak byla nahrazena bustou Mistra Jana Husa. Zde byly položeny květiny a bratr patriarcha pronesl modlitbu.

Následovalo milé posezení u bohatého občerstvení v příjemné zahradě u sboru, a protože nám přálo i počasí, nikomu se ani nechtělo domů.

Přítomní si mohli také prohlédnout výstavy Vznik samostatného ČeskoslovenskaSbory Církve československé husitské. K nahlédnutí byla také originální kronika místní náboženské obce z roku 1923.

Moc děkujeme za srdečné a radostné setkání a vyprošujeme náboženské obci v Rudné Boží požehnání do dalších let.

Redakce

Foto: Oldřich Nováček

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše