Vyhlášení veřejné sbírky na obnovu sboru J. A. Komenského ve Straškově.

V malebné obci Straškov, blízko hory Říp, stojí chátrající malý sbor naší církve. I když je u hlavní silnice, procházející obcí, snadno byste ho minuli. Krčí se mezi velkými stromy pod úrovní silnice u potoka. Současný stav sboru je bídný. Nefunkční a bez elektřiny byl už před 22 lety, když jsem se stala farářkou. Zasklili jsme rozbitá okna a staráme se alespoň o venkovní prostor, který jsme zbavili náletových dřevin. Před několika měsíci z průčelí sboru spadl i původní dřevěný kříž, což byla pro mě poslední tečka, kdy jsem si řekla, že už se musí něco stát.

Dnes jsem ráda, že vám mohu oznámit důležitou změnu. S radou starších v Roudnici nad Labem jsme založili veřejnou sbírku na rekonstrukci sboru. Věříme, že se nám napříč republikou podaří vybrat potřebné finance, aby byl sbor opraven a znovu otevřen veřejnosti. Sbor byl postaven svépomocí v 50. letech, což je už samo o sobě unikátní a zaslouží si naši pozornost. Budeme rádi, když se zapojíte do sbírky. Někteří pamětníci, kteří sbor budovali, stále žijí a myslím, že si zaslouží, aby jejich dávné úsilí nepřišlo nazmar.

Účet sbírky na opravu sboru je: 2502403802/2010

Lenka Selčanová

Dne 22. září 1957 Straškovští slavnostně otevřeli svůj sbor, který zasvětili památce Jana Amose Komenského. Slavnostní akt vykonal pražský biskup Miroslav Novák za asistence sedmi duchovních z ústeckého vikariátu. Kromě věřících z roudnické náboženské obce, jejímž je Straškov bohoslužebným střediskem, byl na slavnost vypraven autobus s věřícími z okolních náboženských obcí. Za Českobratrskou církev evangelickou přítomné pozdravil roudnický farář František S. Janovský. Sbor byl postaven na pozemku, na němž církev v roce 1932 zakoupila starý dům. Stavba léty chátrala. Až v březnu 1957 se místním věřícím podařilo získat stavební povolení na její přestavbu. Svépomocí byla větší část původní budovy zbourána a na původních základech postaven drobný sbor se sedlovou střechou o rozměrech 8,4×6 metrů, k němuž byl vyprojektován vstupní přístavek (4,3×1,8 metrů). Z levé boční stěny sbor prosvětlují dvě obdélná trojdílná okna. Stavbu vedl farář Vladimír Sismilich společně se svým synem Vladimírem. Náklady na stavbu i s vnitřním zařízením a oplocením nepřesáhly 10 000 Kčs.
 

Veřejná sbírka na obnovu sboru ve Straškově

Sbor Jana Amose Komenského ve Straškově

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše