V pondělí 6. března 2023 od 17 hodin se v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konalo tradiční setkání při příležitosti letošního 173. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Proběhlo pod záštitou 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Věry Kovářové v rámci projektu „Naše a evropská společnost“.

V úvodu pronesli své pozdravy Věra Kovářová, patriarcha naší církve Tomáš Butta a pražský biskup David Tonzar. Ve svých projevech nám připomněli masarykovské hodnoty jako je mravnost, poctivá práce, vzdělání, polická angažovanost a odvaha postavit se nepravostem. Zazněla též slova o svobodě svědomí a demokracii založené na diskusi mezi lidmi, kteří si důvěřují a poctivě hledají pravdu. Mají být k tomu vychováváni rodinou, školou, církví, státní správou, literaturou a žurnalistikou. U příležitosti tohoto významného výročí zazněly dvě velmi zajímavé přednášky. První na téma „Česká reformace jako inspirace Masarykova myšlení“, přednesl Jakub Smrčka, ředitel Husitského muzea v Táboře. A druhou s názvem „Církve v době první republiky ve vztahu k prezidentu T. G. Masarykovi“ jsme si vyslechli v podání historika Jaroslava Šebka, působícího v Historickém ústavu AV ČR.

Setkání doprovodil krásným pěveckým vystoupením komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra pod vedením Hany Tonzarové. Foto K. Matoušová a T. Novák

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše