V chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí jsme 16. ledna 2023 v rámci krátké pobožnosti poděkovali za mimořádnou oběť studenta Filosofické fakulty UK Jana Palacha, jemuž hodnota slova a svoboda byla opravdu nadevše a jehož čin v roce 1969 otřásl svědomím mnoha lidí.

Pobožnost vedl patriarcha naší církve bratr Tomáš Butta, který mj. slovy apoštola Pavla "stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho" připomněl, že svoboda není vůbec samozřejmostí, že je třeba ji bedlivě střežit a prozíravě a moudře v tomto světě chránit... V podobném duchu se nesla také slova prof. Royta, zástupců studentské rady UK a Aleny Kubíčkové, která tuto vzpomínkovou akci pořádá již jedenáctým rokem: "Václav Havel napsal, že chápe smrt Jana Palacha jako varování před morální sebevraždou nás všech. Je velkou výzvou nedovolit, aby morální sebevražda probíhala v naší zemi, udělat všechno proto, abychom pomohli v rozkvětu naší země a lidí, kteří tady žijí. J. Palach obětoval svůj krásný život, své mládí, své naděje, lásku, svou budoucnost, za to, aby vyburcoval každého z nás, kdo jsme tady, ty, kteří už odešli, i ty, kteří jsou mladí a mají život před sebou..."

(A. Kubíčková) red

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše