Dne 9. června 2024 se konala slavnostní bohoslužba k 50. výročí otevření Betlémského sboru v Rožnově.

Sbor Církve československé husitské v Českých Budějovicích – Rožnově je možná jedním z nejprostších prostor naší církve. Nese název „Betlémský sbor“. Název nebyl jistě našimi předchůdci vybrán náhodně. Tento sbor byl dříve opravdovou stájí. Jedná se původně o starý německý statek, později v něm byla i sýpka. Nyní je to památka 1. kategorie. Stropní klenby i kameny v průčelí jsou původní.

Rožnovská náboženská obec se dříve scházela k bohoslužbám o několik set metrů dál, také na Lidické třídě. Když ale na místě bývalé modlitebny měla být postavena samoobsluha, dostala náboženská obec tento náhradní objekt. Na jeho zvelebení se podílela svépomocně řada členů církve, včetně Karla Filipa. Tehdejší farářkou, která na vzniku modlitebny měla velký podíl, byla Šárka Matyášová. V této náboženské obci sloužil jako farář také Vladimír Valíček. Návrh liturgického zařízení – stolu Páně ve tvaru jeslí vytvořila Jana Wienerová.

Dne 9. června 1974 byla modlitebna slavnostně otevřena. Ve stejný den po padesáti letech se uskutečnila slavnostní bohoslužba, kterou vedl bratr patriarcha Tomáš Butta s místní duchovní Mirkou Zítovou. Ta do této náboženské obce nastoupila v červenci roku 2005 a od té doby zde působí za spolupráce svého manžela bratra faráře Lubomíra. Přátelské společenství tohoto sboru tvoří věřící ze všech generací.

Redakce

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše