Vzpomenete si na den, kdy jste byli poprvé na bohoslužbě naší církve?

Pokud ano, velmi pravděpodobně jste se cítili trochu nejistě a neohrabaně, hleděli po ostatních lidech a nevěděli, kdy máte sedět nebo stát a jak se vůbec chovat.

Aby se tyto situace omezily, rozhodla se členka pastorační komise sestra Šárka Chytilová sestavit podklady pro bohoslužebný život ve své náboženské obci. Zaměřila se na nově příchozí a opakované nováčky a vytvořila pro ně stručného průvodce naší jedinečnou, ale pro „nepoučené či nezasvěcené“ náročnou bohoslužbou. Přeložený leták A4 Poprvé na bohoslužbě Církve československé husitské uvádí přehledně a srozumitelně všechny návštěvníky bohoslužeb do liturgického prožitku. Bohoslužební „prvňáčci“, ale i příslušníci jiných křesťanských církví, stejně jako vzrostlejší děti, doprovodné slovo uvítají.

Na pastorační komisi jsme Šárčin materiál prošli krok za krokem a postupně upravovali, pozměňovali a dotvářeli do podoby, která s ohledem na Liturgii dr. Karla Farského nejvíce vyhovovala naší osobní i společné teologické a spirituální reflexi, ale také potřebě současného návštěvníka bohoslužeb. Podrželi jsme všechny pevné části bohoslužby (ordinaria) a pokusili se o srozumitelné přiblížení jejich významu pro současného člověka. Každému novému příchozímu velmi pomůže, když podle průvodce zjistí, že celý text liturgie je vzadu ve zpěvníku, doplněný o ujištění, že není chybou, když se „aktivně“ zavedeným způsobem nezapojí. Velmi nápomocné může být zjištění, že vyvěšená čísla znamenají čísla písní, i pokyn, kdy má povstat a kdy může zůstat sedět, spolu s jednoduchým pojmenováním základních liturgických pojmů a obrazů. Stejně jako důležitá informace, že k přijímání večeře Páně může přistoupit každý pokřtěný. Maličko se s touto výzvou střetává sdělení, že „malé děti a ti, kteří nebyli u prvního přijímání“, dostanou místo podílu na večeři Páně „křížek na čelo“. Takže přece jen taková mírná exkluzivita, neboť kdo z prvních návštěvníků ví, jestli byl u nějakého rituálně prvního přijímání? Ale pozorovatelé bohoslužebné části Přijímání, kteří nejdou do kruhu přijímajících, alespoň lépe pochopí, proč duchovní koná dva různé liturgické úkony.

Průvodce v souladu s biblickou tradicí vysílá účastníky bohoslužeb do světa slovy: „Přejeme vám načerpání pokoje a energie. Bůh vás provázej!“ O pokoji a energiích se dnes hovoří na současné, a to i na alternativní náboženské scéně, ale pokoj, svatost a požehnání jsou božské transcendentní kvality i stavební kameny stvoření. Jsou naší součástí i možností světa, v němž žijeme.

Přeji, aby se průvodce Poprvé na bohoslužbě Církve československé husitské dostal do každé náboženské obce i domu, který bude vítat příchozí. Snažme se o to společně!

Eva Vymětalová Hrabáková

Brožura Poprvé na bohoslužbě

Brožura je také dostupná na www.eBlahoslav.cz

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše