(ČZ 23/2024) V sobotu 25. května 2024 se konal XXIV. ročník tradiční Poutě na Sázavu.

Vše se odehrálo na louce nedaleko Sázavského kláštera – letos k 600. výročí Jana Žižky z Trocnova, českého vojevůdce, jenž se v čase ohrožení země postavil za program husitů vyjádřený ve čtyřech artikulech.

Žižku tak připomněl bratr patriarcha Tomáš Butta v kázání při bohoslužbě pod širým nebem (přinesl pozoruhodné srovnání s biblickou postavou Davida, stejně statečného a rozhodného, jenž dokonale vyzbrojeného protivníka porazil svou taktikou, ale hlavně díky pevné víře v Hospodina), napínavý kvíz pěti družstev o ceny (na němž jsme si názorně ověřili, kolik si toho z historie husitství pamatujeme), výtvarná soutěž pro děti (všechny byly ohromně šikovné, kalich zvládli nakreslit i ti nejmenší), zážitkový program pro děti na deseti stanovištích, nazvaný „Výcvikový tábor práčat“, i další části bohatého programu. Pravou „husitskou“ atmosféru dotvořily ukázky zápasů bojovníků husitské pěchoty (naháněli strach, ale byli dobrosrdeční a dětem dali příležitost zkusit, jaké to je, porazit protivníka), bitva u vozové hradby o kalich s (naštěstí) papírovými koulemi, nácvik slavného chorálu Ktož jsú Boží bojovníci (abychom si jej v již dokonalé podobě zopakovali při Rock Festu 2024 v Trocnově první zářijový pátek) a tradiční štafetový běh družstev o putovní pohár opata Prokopa – „stylově“ s palcáty.

Letošní pouť a zejména bohoslužba měla svůj zvláštní význam jistojistě také pro dva absolventy Husova institutu teologických studií, kteří zde při bohoslužbě přijali z rukou pražského biskupa Davida Tonzara svátost biřmování: Magdalenu Lalákovou a Martina Chynoranského z náboženské obce Litoměřice a Lovosice.

Kéž jim Bůh žehná a kéž Bůh také dá, abychom se zde zase všichni – i s těmi, kterým se to letos ne-podařilo – příští rok setkali.

Díky všem, kteří se na akci podíleli, a hlavně sestře Hance Tonzarové, která vše dotáhla až do opravdu skvělé podoby letošního setkání a která program moderovala.

Akci pořádala Církev československé husitské za podpory Ministerstva kultury ČR a města Sázava.

Text a foto: Klára Matoušová

Český zápas 23/2024 z 9. 6. 2024

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše