V těchto neklidných dobách zuřících válek, ekologické a energetické krize, politických bojů, nemocí a osobních krizí, zaznívají slova pronesená farářem Mgr. Františkem Božovským.

Tehdy příbramským farářem, v jeho 90. letech, na závěr jeho kázání při poutní bohoslužbě ve sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani, jako balzám a jiskra naděje:

„Pokoj je dar, nejvzácnější dar. Je to dar vnitřní, duchovní, mravní, ale působí i na život tělesný. Ježíš sám je tím darem – knížetem pokoje (Iz 9,6). Jako je Kristus naší cestou, pravdou, životem, je i naším pokojem. Pokoj je ovocem Ducha sv., které si člověk sám nemůže vypěstovat. Pokoj vyvěrá z víry, ze způsobu našeho života. Pokoj je živý podle toho, jak jsme blízko Kristu a jak chodíme a žijeme s Bohem.

Jestliže státní mír je klid zbraní, tak duchovní mír je klid srdce a svědomí. Běží nám o pokoj, jenž nespí a nemlčí, nýbrž bdí a myslí a rozhoduje vždy s otázkou: Co mému jednání říká Kristus zda - li se to líbí Bohu? Je to blaho, když člověk pozná pravdu. Je to pokoj, při němž se srdce nechvěje a neděsí.“

Na pokoj vyřazující z faráře Mgr. Františka Božovského, mého duchovního učitele, dědečka, jenž ho nesl všem v rodině církevní, v jeho rodině i všem, s nimiž se setkal, jsme vzpomněli v neděli 12. 11. 2023 při vzpomínce na jeho 20. výročí odchodu z tohoto světa (*25. 3. 2012 + 13. 11. 2003), při bohoslužbách v n. o. Příbram, kde sloužil slovem, svátostmi i mnohými činy 50 let ze své celkem 70 leté služby. Kéž jeho slova o pokoji jsou nám nadějí ve všech dnech obav a strastí.

Hana Tonzarová

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše