Colors: Red Color

Církev československá husitská ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem Jana Amose Komenského, které je hlavním koordinátorem Národních oslav výročí J. A. Komenského 2020 – 2022, si 31. 3. připomněly pedagogovo 430. výročí v rámci duchovně kulturního setkání spojeného s konferencí, pod názvem Komenský – posel porozumění...

Na svatého Václava 28. 9. 2022 jsme si připomněli jednoho Václava z našich řad (zemř. 24. ledna 2020). Šťastný nápad s tím Žďárského Bydžovem! Vlastně vyšlo to celodenní setkání v bydžovském Husově sboru – a dalo by se říci festival – a jako jakési gala-představení, a to bez zkoušek!

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše