Ve dnech 11. 8. - 18. 8. 2023 se v Brně uskutečnilo již tradiční setkání varhaníků a zpěváků Církve československé husitské.

Do Brna dorazilo 29 přihlášených účastníků jubilejního kurzu. V průběhu vyjížděli do 6 brněnských kostelů k nácviku varhanní hry (Husův sbor na Botanické, Chrám Spasitele a evangelický sbor v Židenicích, chrám J. A. Komenského a Betlémský kostel Českobratrské církve evangelické, kostel sv. Rodiny sester Františkánek na Grohově ul.).

V neděli 13. 8. 2023 se zúčastnili bohoslužby v Husově sboru na Botanické, již doprovodili zpěvem Ebenovy Truvérské mše, bohoslužbu vedl Zdeněk Kovalčík.

V odpoledních hodinách za vedení Petra Kolaře, dómského varhaníka na Petrově, se vydali na poznávací procházku s návštěvou významných brněnských chrámů i prohlídkou tamních varhan.

Vpodvečer se zúčastnili části koncertu varhanního maratónu v jezuitském kostele, kde před několika lety byly postaveny vpravdě unikátní varhany. V tamním chrámu pak 15. 8. doprovodili hrou a zpěvem poutní bohoslužbu.

Veškeré konání pak směřovalo k vrcholu jubilejního setkání - veřejnému koncertu, který se uskutečnil ve čtvrtek 17. 8. 2023 od 18 hod. v chrámu J. A. Komenského.

Pak v prostorách a na zahradě penzionu Lipová nastalo tradiční "všeobecné veselí", při kterém jsme si zavzpomínali, připomněli jsme si zajímavé zážitky. Nechyběl ani velký narozeninový dort s dvěma svícemi vytvarovanými do číslice 30.

V pátek jsme se rozloučili chválami a díkůvzdáním za krásné dny při songové liturgii v Husově sboru na Botanické ul., kterou vedl Zdeněk Kovalčík a při níž kázal o významu hudby a zpěvu br. patrarcha ThDr. Tomáš Butta, který převzal patronát nad letošním setkáním. A pak po obědě v blízké restauraci nastalo loučení.

Děkujeme br. patriarchovi za návštěvu, sborům a farnostem za propůjčení varhan k nácviku, zvláště pak farnímu sboru ČCE v Brně za propůjčení svého chrámu pro náš koncert.

Vyjadřujeme vděčnost za finanční podporu našeho kurzu, již poskytly: Ústřední rada CČSH, Pražská diecéze, Plzeňská diecéze, Královéhradecká diecéze CČSH. Díky vysíláme i Brněnské diecézi za vstřícnost při zajištění ubytování v penzionu Zahrada.

Zdeněk Kovalčík

pdfPozvánka na koncert v kostele J. A. Komenského v Brně - 18. 8. 2023

pdfProgram koncertu v kostele J. A. Komenského v Brně - 18. 8. 2023

pdfTak nám bylo třicet - věnováno s úctou Zdeňku Kovalčíkovi

Nahrávka z letošního koncertu zde:

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše