Stromová kaple je nový duchovní prostor pod širým nebem. Je to kaple beze stěn, žije, roste, dýchá. Poskytuje zázemí pro setkání; je v ní možné konat bohoslužby. A výsadba stromů je mimo jiné ekologickým příspěvkem v dané lokalitě.

Ke genezi nápadu: v zaniklé sudetské osadě Královec v podhůří Orlických hor stávala kaple. Po odsunutí sudetských obyvatel začala osada včetně kaple chátrat. V roce 2007 byla kaple srovnána se zemí. Zůstává obraz krajiny s přetrženými kořeny. Přestože po kapli nezbylo ani památky, prostor je stále patrný díky stromům, které nesou paměť místa. Dvě mohutné lípy stojí v průčelí kaple a čtyři jírovce tvoří boční stěnu kaple. Stromy tak tiše přihlížejí měnícím se dějinám lidstva jako němí svědci.

Ale vznikl nápad kapli plnohodnotně nahradit. Vytvořit kapli, která roste. Kaple, jejíž sloupoví tvoří kmeny stromů a proplétající se větve vytváří nebeskou klenbu. Kaple, která by byla odpovědí na tuto rychlou pomíjivou dobu. Symbol kontinuity, který ve své plné kráse a majestátnosti budou vnímat až naši potomci. Kaple, která odkazuje na krásu Stvoření.

Další kaple najdete:

Kaple ve větru, Radějov (2016); Kaple vnitřního klidu, Nová Lhota (2016); Kaple v Moutnicích (2017); Sluneční kaple, Olešnice-Pohoří (2017); Kaple ve hvězdách, Lanžhot (2017).

Kaple věčného pramene v Brně Medlánky (2018) inspirovaná veršem „Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. (Jan 4,14).

Stromová kaple na rozcestí obcí Hýsly a Žádovice (2021), Stromová kaple Ulita, Praha-Libeň (2022).

A autoři projektu Hana a Daniel Matějkovi říkají:

• Přáli bychom si, aby stromové kaple vytvářely duchovní místa v krajině, která poskytnou prostor pro ztišení, modlitbu, bohoslužbu či slavnost.

• Přáli bychom si, aby vznikající kaple byly napojeny na místní lidi, kteří budou místo oživovat a pečovat o něj.

• Přáli bychom si, aby kaple ukazovaly na to, že všichni ve svém životě potřebujeme živého Boha.

Vzrostlé stromy jsou jako sloupoví, propletené větve jako nebeská klenba. Věřím, že tvoříme prostor, kde se země dotýká nebe. Prostor, který člověka přibližuje k Bohu.

Zdroj: https://www.naokraji.cz/kaple/#about

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše