Co je člověk, aby byl hoden na tomto světě být? Takhle mnou kladená otázka je dozajista starší než ta identicky hamletovská. Svět pozemské marnosti je pouze skicou něčeho skutečného, věčného.

Morální vědomí směřuje k nalezení morálního konsenzu. Ne všechno, co je zákon, je také právo. Jsme dostatečně morálně inteligentní? Bolest a radost, hloubku a pomíjivost pocitů, naléhavost neopakujícího se okamžiku v poznání lidskosti, i to může vyjadřovat dialog, který drží prst na samé tepně bytí a zaznamenává i nesouzvuk osudu... Jsme na cestě… Dialog představuje zvláštní rozměr lidského nitra, v němž si uvědomuji skutečnou hodnotu věcí. Mysl reguluje tok informací přicházejících zevně i zevnitř těla. Nekonečný prostor je neměnný v rozmanitosti a proměnnosti, nakonec i ve své bezčasovosti. Člověk nemůže podstatu tohoto prostoru změnit, avšak může se stát zrcadlovým obrazem jeho malé části. Být zrnkem soli pro potřebné...

Dialog na cestě je literárně dramatický klub. Jeho posláním je vytvářet otevřené, tolerantní a ekumenicky laděné společenství. Sdružovat lidí všech generací, kteří chtějí přispět k hledání dialogu svou tvorbou: poezií, prózou, svými kresbami, grafikami, fotografiemi, hudbou. Byl založen v roce 2003 spisovatelkou PhDr. Olgou Nytrovou ve spolupráci s NO CČSH Praha 1, Staré Město, dále pak od roku 2004 pokračovala spolupráce již s NO CČSH v Praze 8 – Karlíně. Obětavými spolupracovnicemi byly od počátku dr. M. Hlasivcová, K. Salmonová a přidala se postupně řada dalších. Cennou oporou pro tvůrčí činnost klubu byli prof. M. Balabán a prof. Z. Kučera a další osobnosti.

Velký počet společných setkání Pražského klubu spisovatelů je zveřejňován na kanálu Dialog na cestě na YouTube. Videozáznamy tak umožní zhlédnout pořady zájemcům, kteří nemohli osobně přijít. Tyto záznamy natočil a ve svém volném čase sestříhal, ozvučil a doplnil titulky Václav Strachota. Otevřel tím nový rozměr prezentace klubové činnosti Dialogu na cestě. Dialog na cestě přináší sounáležitost a radost ze společného díla. Ze vzájemné inspirace s Pražským klubem Obce spisovatelů ČR vznikají navíc konkrétní díla píšících umělců.

Bohumil Ždichynec

Dialog na cestě

Český zápas č. 16/2023 z 16. 4. 2023

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše