(ČZ 26/2024) Havlíčkobrodské Muzeum Vysočiny u příležitosti 600. výročí úmrtí husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova uspořádalo mezinárodní konferenci. V Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě se konala 17. června pod názvem Spor o smysl dějin husitství ve 20. století.

Zaznělo osm témat, přednášející na ně měli dvacet minut, třetí desetiminutovka byla vyhrazena diskuzi.

Petr Čornej přiblížil spory o Jana Žižku v letech 1918-2000 a nazval je „Tancem v kruhu“. Radim Košner hovořil o Žižkových výročích. Jaroslav Šebek o proměnách narativů ve vzpomínání na Jana Žižku v době komunistického režimu. Maciej Górny z Polska se zamyslel nad ohlasy husitství v historiografiích východního bloku s tím, že „každý chce svého Žižku“.

Tomáš Butta promluvil o husitství a Janu Žižkovi v perspektivě křesťanských církví a o díle církevních historiků. Miloš Tajovský vzpomenul na tábory lidu kráčející ve stopách Jana Žižky. Miroslav Kružík zmapoval vzpomínkové slavnosti v Přibyslavi a u Žižkovy mohyly v jubilejním roce 1924, které se konaly „na paměť nepřemožitelného hrdiny a mstitele křivdy kostnické“.

Libor Staněk s Radimem Košnerem referovali o mohyle u Sudoměře jako o symbolu odkazu Jana Žižky ve 20. století.

Moderátor konference Martin Firon slíbil, že havlíčkobrodské muzeum všechny příspěvky vydá koncem roku ve svém sborníku.

Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici na konferenci přivezl typograficky nádherně vypravenou knihu Petra Čorneje Spory o Jana Žižku 1424-2024.

Snímek z konference zachycuje prof. Petra Čorneje.
Text a foto: Ivo Havlík

Český zápas 26/2024 z 30. 6. 2024

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše