Nedostatek financí, velký drop-out studentů nebo nástup umělé inteligence. To jsou největší výzvy, o kterých v rozhovoru pro UK Forum hovoří nový děkan Husitské teologické fakulty UK teolog Jiří Vogel.

V čele největší teologické fakulty UK (co do počtu studujících) stanul 1. července poté, co volbu fakultního akademického senátu podpořila rektorka UK profesorka Milena Králíčková.

Rozhovor Heleny Zdráhalové s děkanem Husitské teologické fakulty UK a teologem Jiřím Vogelem si můžete přečíst na stránkách Magazínu Univerzity Karlovy Forum.

Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th. D.

Absolvent Husitské teologické fakulty UK, kde dvě dekády působil jako proděkan pro studijní záležitosti a kde je také vedoucím Katedry systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie a garantem učitelských studijních programů. Odborně se zaměřuje na souvislosti mezi teologií, filozofií a přírodními vědami. Zabývá se rolí církve ve společnosti, moderními dějinami české i světové teologie a specifickými otázkami týkajícími se teodiceje a eschatologie. Je knězem Církve československé husitské. Letos v dubnu ho Akademický senát HTF UK jednomyslně zvolil kandidátem na funkci děkana. S rozhodnutím senátu se ztotožnila také rektorka UK profesorka Milena Králíčková a funkce se ujal 1. července 2023. Fakultu povede až do roku 2027.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše