Dne 2. října 2023 v 9:30 hodin se konalo slavnostní zahájení akademického roku 2023/24 na Husitské teologické fakultě UK.

Ve zcela zaplněné Velké aule Husitské teologické fakulty UK se sešli představitelé a členové akademické obce, studenti, představitelé CČSH a řada dalších hostů, aby společně zahájili akademický rok 2023/24. Slavnostnímu zahájení předcházela modlitba za fakultu pod vedením spirituála br. Mgr. Filipa Sedláka Ph.D. ve fakultní kapli.

Po milém přivítání od br. prof. Láška, který nejenže celé setkání moderoval, ale také doprovázel hudební vstupy na klávesy, bylo setkání zahájeno společným zpěvem husitské písně „Jezu Kriste, štědrý kněže.“

Na úvod promluvil děkan fakulty doc. Jiří Vogel, Th.D.. Zmínil úspěchy fakulty v akreditačním procesu, zejména v novém oboru Učitelství náboženství a Sociální a charitativní práce. Vyjádřil poděkování svým kolegům, kteří se o ně zasloužili a hovořil také o personálních změnách, například o nástupu doc. Veverkové, Ph.D. na místo proděkanky pro studijní záležitosti a koncepci studia. Na závěr svého projevu popřál všem úspěšný akademický rok, který by měl kromě nových poznatků přinést i nová přátelství a rozvíjet fakultní společenství.

Nový akademický rok požehnal svým projevem také patriarcha Thdr. Tomáš Butta, Th.D. Ve svém projevu použil podobenství o lampě – Ježíšův výrok, že světlo se nemá skrývat, ale má v domě zářit na svícnu a prozářit temná místa. Také ti, co přijdou do škol, mají své poznání využít pro společenství – přinést světlo do domu církve a společnosti.

Poté promluvil o úspěších a směřování Vyšší odborné školy pedagogické a sociální její ředitel, Mgr. Ing. Pavel Žďárský, Ph.D.

Shromáždění bylo zakončeno společným zpěvem studentské hymny „Gaudeamus igitur.“

Redakce

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše