Český zápas č. 25/2023 z 18. 6. 2023 - Velkým psychiatrickým problémem poslední doby je zhoršující se zdraví dětí a adolescentů.

Ordinace dětských praktiků, klinických psychologů, logopedů a také dětských psychiatrů se během pandemie naplnily novými pacienty. Ty přitom praskaly ve švech již před tím. Podle údajů Světové zdravotnické organizace zažije až dvacet procent dětí a dospívajících nějakou formu duševního onemocnění. Navíc polovina prvních příznaků choroby se projeví již před 14. rokem věku…

Jenže zatímco se počet diagnostikovaných poruch zvyšuje, v České republice se odborníků na dětské duševní zdraví dlouhodobě nedostává – a začíná to už nedostatkem dětských praktických lékařů, kteří děti s problémy zachytávají. Málo je i dětských klinických psychologů a vůbec nejméně je pedopsychiatrů.

V České republice trpí duševním onemocněním každé sedmé dítě nebo dospívající. To je asi čtyři sta tisíc lidí. Specializovaných dětských psychiatrů jsou necelé dvě stovky. Na hospitalizaci v psychiatrických nemocnicích a léčebnách se ve většině krajů čeká i půl roku. Když jeden dětský pacient odejde, jeho místo ihned obsadí další. Někde chybí lůžková péče úplně...

„Stresová zátěž je z covidového a válečného období. Dětští pacienti tohle všechno vnímají, ale ve svém věku si nejsou schopni udělat obrázek, jaký by měli,“ řekl České televizi primář Psychiatrické kliniky FN Plzeň Jiří Hudeček. „Říkáme tomu epidemie. Řešíme to zapojením psychiatrů pro dospělé...“

Reformu psychiatrické péče v Česku řeší ministerstvo zdravotnictví od roku 2013.

Pro zvýšenou poptávku po péči o duševně nemocné dětské pacienty vznikla nedávno dvě Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty v Berouně a Ostravě. Pomoci nedobré situaci chce i nový projekt Národního ústavu pro duševní zdraví, který se zaměří na děti ve věku 10 až 13 let a měl by je naučit, jak pomáhat nejen sobě, ale i spolužákům. Dětští a dorostoví psychiatři doufají, že situaci zlepší i takzvaný distanční kontakt, kdy se lékař a pacient propojí přes videohovor. Služba z oboru telemedicíny se příští rok dostane do seznamu zdravotních výkonů a začnou ji proplácet pojišťovny.

A jaké jsou nejčastější duševní poruchy a nemoci, které nezletilé trápí?

- Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD): projevuje se obtížemi s koncentrací, nadměrnou aktivitou a impulzivitou.

- Porucha autistického spektra (ASD): vývojová porucha, která ovlivňuje sociální interakce, komunikaci a chování. Děti pak mohou mít potíže s porozuměním sociálním signálům a projevováním emocí.

- Deprese: může u dětí a mladistvých zahrnovat smutek, ztrátu zájmu a energie, problémy se spaním a chováním, a sníženou sebeúctu…

- Úzkostné poruchy

- Poruchy příjmu potravy...

Odborníci soudí, že moderní životní styl a sociální faktory, jako je technologie, sociální média a tlak na výkon, mohou mít vliv na duševní zdraví dětí a mládeže. Například zvýšená expozice sociálním sítím může přispět k riziku úzkostí a depresí. 95 procent adolescentů ve světě má přitom nyní přístup k mobilnímu telefonu. Kromě vyjmenovaných poruch jsou stálicí mezi duševními problémy nezletilých také závislosti na omamných látkách. Sebevražda je u dětí a mladistvých v Česku ve věku 14–25 let druhou nejčastější příčinou úmrtí. Podle dat Linky bezpečí byl v roce 2022 meziroční nárůst u psychických potíží o 2 procenta. V posledních letech došlo k zvýšenému povědomí o duševních poruchách u dětí a mládeže – a to může vést k lepší diagnostice a identifikaci poruch, které by jinak mohly být přehlédnuty…

Tereza Zavadilová
(red. kráceno)

Český zápas č. 25/2023 z 18. 6. 2023

Foto: Rosa, Pixabay

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše