Víte, děti, co je to meditace? Je to stav, kdy se člověk snaží zklidnit, zastavit, jak se říká, pročistit si hlavu. Meditace se používá snad ve všech náboženstvích. V dnešní uspěchané době však stále více lidí zjišťuje, že i když v Boha nevěří, je pro ně blahodárné čas od času se meditaci věnovat. Můžete proto třeba i v městském parku narazit na někoho, kdo v ústraní sedí v tureckém sedu, ruce má položené na kolenou, oči za­vřené…

Pro věřícího člověka však má meditace hlubší význam, než pouze to, že se sám zklidní a utřídí si myšlenky. Cílem křesťanské medi­tace je totiž především otevřít své srdce Bohu, při­blížit se mu, vnímat jeho přítomnost a tímto způsobem najít pokoj.

Je to však něco, co je potřeba určitou dobu zkoušet, trénovat. Jsou k tomu různé techniky a je dobré seznámit se s radami lidí, kteří zkušenost s meditací mají. Zpočátku se to totiž může zdát dost těžké. Jen si to vyzkoušejte: najděte si klidné a tiché místo, kde vás nebude nikdo a nic rušit a rozptylovat. Zau­jměte pohodlnou polohu, zavřete oči a snažte se na nic nemyslet. Může pomoci, když si člověk v duchu stále opakuje jednoduchou modlitbu, třeba jen pár slov, jakousi mantru.

Snažte se na nic nemyslet…

Modlitba
Pane můj, děkuji ti, že jsi stále se mnou. I já bych se ti chtěl/a co nejvíc přiblížit a vnímat tvou přítomnost celou svou bytostí. Amen.

Jana Krajčiříková – křesťanský časopis pro děti Cesta
Obrázek nakreslila Lucie Krajčiříková

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše