Dne 12. 5. 2023 bylo podepsáno Memorandum o duchovní službě v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Duchovní aktivity na půdě Parlamentu ČR mají poměrně dlouhou historii:

Říjen 2010: Mistrovství ve znalosti Bible. Prosinec 2012: Čtvrteční snídaně. Říjen 2015: Ranní modlitba s četbou z Bible. Březen 2016: Otevření kaple ve Sněmovně. Květen 2018: Mistrovství ve znalosti Bible. Září 2020: První mše v Senátu. Září 2021: První ekumenická bohoslužba v Senátu. Listopad 2022: Červená středa ve Sněmovně. Listopad 2022: Sněmovna hledá kaplana. Květen 2023: Memorandum o duchovní službě.

Duchovní službu poslancům a zaměstnancům Poslanecké sněmovny budou poskytovat dva kaplani: katolický kněz Milan Hanuš z Metropolitní kapituly u sv. Víta a kazatel Daniel Kvasnička z litomyšlského sboru Církve bratrské. Memorandum o duchovní službě dnes podepsali představitelé kanceláře zákonodárného sboru, České biskupské konference a Ekumenické rady církví.

Působení zahájí v červnu ekumenickou bohoslužbou ve sněmovní kapli, zbudované na jaře 2016 podle projektu architekta Josefa Pleskota. V dolní komoře Parlamentu se už pravidelně konají duchovní setkání, která jsou však hromadná. Kaplani se zaměří na službu jednotlivcům.

22. 2. 2013 podepsala vláda ČR smlouvy s 16 církvemi o finančním vyrovnání. Memorandum o duchovní službě přichází symbolicky k 10. výročí svobodného a samostatného působení církví ve společnosti. Teoreticky se o kaplanskou službu mohlo ucházet 16 církví. Memorandum v článku III./1 uvádí, že „duchovní služba pro poslance a zaměstnance vzniká na základě potřeby Kanceláře Poslanecké sněmovny, její rozsah a forma zajištění je předmětem dohody mezi smluvními stranami.“

V preambuli zákona č. 428/2012, Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi se uvádí, že díky obnovení majetkové základny církví a náboženských společností získají církve svobodné a nezávislé postavení, které je předpokladem pro plnou náboženskou svobodu. Tamtéž se uvádí, že Parlament je odhodlán střežit a rozvíjet zděděné kulturní a duchovní bohatství. Většina členských zemí Evropské unie včetně České republiky je nekonfesijních, vzájemný vztah s církvemi je však kooperační. Tato skutečnost je v preambuli citovaného zákona vyjádřena větou „existence a působení náboženských společností je pokládáno za nezbytný prvek demokratické společnosti.“

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. (1. list Timotejovi 2:1-4)

Jiří Bochez

Zdroje:

https://www.mistnikultura.cz/mistrovstvi-ve-znalostech-bible

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/interpelacim-ve-snemovne-predchazela-adventni-snidane/

https://www.senat.cz/zpravodajstvi/akce.php?ke_dni=1.2.206&O=10&cinnost=jedna&id=17836

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1569

https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=21467

https://www.hanazakova.cz/aktualne/prvni-mse-svata-v-senatu-a-slavnostni-predavani-stribrnych-pametnich-medaili-predsedy-senatu/

https://novykostel.cz/2021/09/29/ekumenicke-bohosluzby-v-senatu-28-9-2021/

https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=16762

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-poslanecka-snemovna-hleda-kaplana-219792

https://www.denik.cz/z_domova/vlada-podepsala-smlouvy-o-financnim-vyrovnani-se-16-cirkvemi-20130222.html

https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=17458

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše