Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR dne 21. 11. 2023 zvolilo své předsednictvo na další dva roky.

Předsedou ERC zůstává v druhém funkčním období biskup Slezske církve evangelické a.v. Tomáš Tyrlík.

Změna nenastala ani na pozici 1. místopředsedkyně, tou zůstává superintendentka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková.

Na pozici druhého místopředsedy vystřídá biskupa Evangelické církve a.v. nově mistopředseda rady Církve bratrské Bronislav Matulík.

Náhradníkem předsednictva zůstává synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný.

Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR se konalo v úterý 21. 11. 2023 v ústředí Církve československé husitské, Wuchterlova 523/5 160 00 Praha 6-Dejvice.

Přejeme (staro)novému předsednictvu mnoho sil, elánu a Božího požehnání.

Redakce

Zdroj: Ekumenická rada církví

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše