Colors: Blue Color

Zprávy z HUSITSKÉ DIAKONIE: V tuto chvíli jsme schopni poskytnout střechu nad hlavou pro cca 200 lidí. Naši nabídku jsme odeslali na Správu uprchlických zařízení ministerstva vnitra (SUZ), která nás bude v případě potřeby kontaktovat.

Se slovy proroka Izajáše 2,5 "Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle!" jsme vstoupili do adventní doby L.P. 2022 v náboženské obci Blansko. Ještě před 1. adventní nedělí je u nás letitá pěkná tradice, že se společně setkáme napříč generacemi a pleteme adventní věnce.

Dne 27. 11. 2022 byla ve sboru Dr. K. Farského v Lounech otevřena výstava fotografií MUDr. Bořka Zasadila a jeho syna Marka s názvem „Chrám“. Až do konce ledna 2023 mohou návštěvníci obdivovat známé evropské katedrály, které otec a syn Zasadilovi vyfotili během svých cest. Náboženská obec děkuje Městysi Ročov za zapůjčení panelů, panu ing. Tošnerovi a panu Rusému za pomoc při instalaci výstavy. Vážíme si návštěvy všech přítomných hostů, včetně pana starosty Rychtaříka. (HS)

České církve dosud věnovaly stovky milionů korun, ubytovaly tisíce uprchlíků a hlásí připravenost na případnou další vlnu. Společné ohlédnutí za dosavadní církevní pomocí ukrajinským uprchlíkům uspořádala Ekumenická rada církví (ERC) v úterý 8. listopadu 2022 v Praze. Cílem setkání byla reflexe uplynulých devíti měsíců intenzivní pomoci, vzájemná inspirace a také sdílení plánů pro nadcházející období.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše