(ČZ 16/2024) Na začátku února jsme v Českém zápase zmiňovali znovuotevření sboru, jenž nese jméno slavného husitského vojevůdce a rovněž čtvrti, ve které již téměř 100 let stojí - Žižkova sboru - Žižkostela.

Kdo sleduje sociální sítě, může zaznamenat, že prostory, které se po rekonstrukci v únoru otevřely, jsou opravdu denně využívány - v souladu s koncepcí, která, jak jsme již uváděli, nabízí zejména:

• Bezpečný, přátelský prostor pro seberealizaci jednotlivců a skupin, pomoc v rámci plně profesionálních sociálních služeb a také v duchovní rovině.
• Podporu živých sousedských vztahů a rozvoj kulturního života na Žižkově.

Připomeňme, že nízkoprahové zařízení Husita vzniklo v roce 2004, kdy náboženská obec spolu s Husitským centrem vybudovala místo, kam se mohou děti a mládež ohrožení nepříznivou sociální situací vždy obrátit, smysluplně využít volný čas. Pod záštitou klubu vzniklo několik úspěšných romských tanečních souborů, fotbalové kroužky a kroužek boxu. Klub dnes navštěvují již potomci prvních dětských klientů a pro spoustu dětí je to první místo, kam běží přímo ze školy. Husita pořádá každý rok několik víkendových výjezdů a týdenní letní tábor, které jsou určené pro děti, jejichž rodiče by si cenu komerčních táborů nemohli dovolit.

Další sociální službou pod žižkostelskou střechou je OK poradna, poskytující sociálně-terapeutické poradenství, aktivizační činnosti i veřejné akce s preventivním přesahem. Služba zahrnuje sociální poradenství v oblasti bydlení, zaměstnání, zadluženosti, sociální podpory a také potravinovou pomoc lidem v nouzi.

Další službou centra je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Hlavním cílem je zachování nebo obnovení funkcí rodiny, zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny. Služba je poskytována i terénní formou, to znamená v přirozeném prostředí rodiny.

Od ledna tohoto roku v rámci projektu Komunitní centrum probíhá v Žižkostele projekt komunitní práce pro posílení romské menšiny. Tento projekt si klade za cíl sledovat projevy nenávisti vůči Romům, zvyšovat občanské kompetence členů komunity a podporovat jejich zapojení se do dění ve společnosti i chuť a možnost ho ovlivňovat. Aktivitou v tomto projektu je i tréninkové zaměstnávání osob, které jsou znevýhodněné na pracovním trhu, které probíhá formou kurzů vaření spojených s hlídáním dětí.

Další aktivitou je komunitní zahrádka Meduňka, ze které se nyní s příchodem jara se opět stává místo pro setkávání, sdílení, kreativitu. Žižkostel nyní po přestavbě splňuje požadavky moderní doby, je bezbariérový a má plně vybavené sály ke kulturním akcím. Pořádají se tu koncerty, divadla i artistická představení.

Přijďte na komentovanou prohlídku nových prostor v neděli 19. 5. 2024!

Terezie Štajnerová (red. upraveno a zkráceno)

Český zápas 16/2024 z 21. 4. 2024

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše