7.6 - 9.6.2024 
Milé sestry, milí bratři, dovolte, abych vás pozvala do braniborského města Frankfurtu nad Odrou, kde se uskuteční 7. – 9. 6. 2024 Setkání křesťanů (Christliche Begegnungstage).

Jde o mezinárodní ekumenickou akci, jejíž historie sahá do doby po pádu železné opony, kdy se poprvé v roce 1991 sešli křesťané z Německa, Polska a Československa z iniciativy tehdejší evangelické církve ve slezské Horní Lužici.

Od té doby se zpravidla každé tři roky takto scházejí věřící z různých církví a zemí v některém z evropských měst. Postupem času se z lokálního setkání stala událost oslovující řadu církví ze střední a východní Evropy. Hostitelskými městy byly např. Görlitz, Český Těšín, Praha (2005), Bratislava, Drážďany, Vratislav (Wrocław) anebo Budapešť (2016).

Bohužel byla již tři desetiletí dlouhá tradice přerušena pandemií covidu. Přípravy na setkání se zastavily na jaře 2020 a organizátoři s obavami sledovali epidemiologickou situaci v Evropě. Hrozba nákazy a rušení hromadných akcí pominula, což znamená, že se znovu mohly rozběhnout přípravy na setkání, tentokrát ve Frankfurtu nad Odrou, kam by mělo přijet na začátku června 2024 asi 1500 návštěvníků. Hostitelská církev, jíž je EKBO (Evangelische Kirche Berlin – Brandenburg – schlesische Oberlausitz), již nyní spolupracuje s dalšími středo a východoevropskými protestantskými církvemi na přípravě programu i technickém a organizačním zajištění akce. Také naše církev se podílí na těchto přípravách a má v různých pracovních komisích mezinárodního přípravného výboru tři své zástupce.
Návštěvníci budou mít možnost zúčastnit se bohoslužeb, programu pro děti, workshopů na zajímavá témata, diskuzí i koncertů. Hlavním smyslem je ale setkání samotné. V čase války na Ukrajině a nejrůznějších názorových rozdělení v Evropě budeme mít příležitost prožít sílu víry budující společenství v naději, že můžeme oslovit ostatní lidi dobré vůle.

Motem frankfurtského setkání se stal verš inspirovaný listem Římanům: „Nic nás nemůže rozdělit“.

Milé sestry, milí bratři, o průběhu příprav vás budeme prostřednictvím církevního tisku a webu informovat. Již nyní si ale prosím rezervujte místo ve svých kalendářích na příští rok, aby se setkání mohlo zúčastnit co nejvíce z vás.

Helena Smolová,
členka přípravného výboru CBT

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše