Slavnostní liturgií byla v pondělí 21. února 2022 na Husitské teologické fakultě UK otevřena dlouho očekávaná kaple, která bude od nynějška sloužit především k různým bohoslužbám studentů, soukromé či společné modlitbě, ztišení, ale i rozmluvám a sdílení.

Kdy se myšlenka kaple na naší Husitské teologické fakultě zrodila – bylo to již v dobách, kdy fakulta prostory na Zelené lišce v Praze 4 získala, nebo až později? A od koho vlastně vzešla, byli to samotní studenti či někdo z profesorů?

Do budovy jsme se přestěhovali v roce 1998, postupně bylo nutné prostory přizpůsobit standardům, které jsou na vysokých školách běžné. Pobožnosti se pro zájemce konaly od samého počátku v některé třídě, většinou v levém křídle. Nutnost zvláštního bohoslužebného prostoru byla pociťována od počátku – a to jak studenty, tak vyučujícími. A také jsme to museli plánovat, neboť k tomu, aby byla kaple důstojná a zapadala architektonicky do památkově chráněného objektu, bylo nutné najít dostatek prostředků. Šetrně jsme rekonstruovali interiéry, pořídili vybavení IT pro moderní výuku (což byla priorita), zařízení knihovny a ze strany majitele objektu došlo i na fasádu, zateplení objektu a nyní se staví dva výtahy, které budou v dohledné době zprovozněny. Na kapli jsme nezapomněli, nyní byl tento projekt realizován. Chci vyjádřit dík všem, kteří se na tom podíleli.

Kde se kaple vlastně nachází, je přímo součástí budovy?

Kaple je ve druhém patře hlavní budovy a je všem dobře dostupná. Byla vybudována uvnitř a z vnějšího pohledu není nijak vidět. To ani nebylo jinak možné. V prostorách, kde je, byla dříve školní třída (před rokem 1998), později depozitář knihovny.

Vzhledem k mnoha různým oborům, které se na fakultě dají studovat, například judaistika, jak je kaple koncipována, pokud jde o křesťanské symboly?

Naše fakulta je otevřená všem, nicméně je to fakulta primárně teologická. To je vyjádřeno tím, že vpředu je umístěn kříž, velmi dobře výtvarně provedený. Jiné symboly zde nejsou. V dnešní době náboženské tolerance to považujeme za normální. Vůbec to nevylučuje, aby sem přicházeli k meditaci a soustředění mysli i ti, kdo hledají nebo se ke křesťanství nehlásí.

Bude kaple otevřena studentům permanentně, a tak k dispozici třeba pro individuální ztišení, meditaci či jde o využití pro konkrétní příležitosti, zejm. bohoslužbu?

Není ještě přesně určeno, jak bude „provoz“ v kapli regulován. Domnívám se osobně, že by měla být otevřena stále, aby každý mohl kdykoliv vstoupit. Má to samozřejmě svá rizika, která duchovní dobře znají. Jistě se zde budou konat i pravidelně pobožnosti a bohoslužby při konkrétních příležitostech. Podobný prostor nám dlouhodobě chyběl.

Podílí se architekt kaple také na jiných prostorách fakulty?

Pan architekt MgA. David Töpper patří do studia (architektonické a projekční kanceláře) „dacasa architekti“, patřící do České komory architektů.
Příležitostně s ním spolupracujeme. Tento projekt je však doposud největší, který pro nás dělal. Základní strategií studia je úzká spolupráce s klientem. Dílo, které vytvořil, mluví samo za sebe. Je ideově citlivé, přesně současně zapadá do celkového architektonického rámce budovy. Rozhodně s ním chceme spolupracovat i nadále.

Děkujeme za rozhovor

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše