S cílem posílit hlas církví v oblasti globální ekonomiky bude mít skupina 20 současných a budoucích vedoucích představitelů církví možnost zúčastnit se školy GEM (Governance, Economics, Management) od 21. srpna do 1. září 2023 ve městě Kuala Lumpur v Malajsii.

Tato škola, kterou spoluorganizují Světová rada církví, Světové společenství reformovaných církví, Světová luterská federace, Světová metodistická rada a Rada pro světovou misii, reaguje na doporučení uvedená v „Prohlášení ze Sao Paula: Mezinárodní finanční transformace pro ekonomiku života“ a v dokumentu „Ekonomika života pro všechny: Ekumenický akční plán pro novou mezinárodní finanční a ekonomickou architekturu,“ který jako prioritu stanovil rozvoj ekonomických kompetencí v církvích.

V současné době mají etické, morální a teologické pohledy církví na fungování globální ekonomiky minimální dopad na finanční a ekonomickou politiku, obchodní praktiky a způsoby myšlení. Škola GEM se snaží tuto mezeru řešit a budovat ekonomickou gramotnost v církvích tím, že účastníky vybaví nástroji a jazykovou kompetencí, které jim umožní účinně se zasazovat o naléhavé změny v globální finanční a ekonomické oblasti.

Z kandidátů, kteří splní nominační kritéria, budou účastníci vybíráni s ohledem na dosažení regionální, genderové a denominační vyváženosti.

Desetidenní výukový program se zaměřuje na následující cíle:

- identifikovat teologická východiska ekonomické spravedlnosti (tj. proč a jak jsou teologie a etika hluboce spjaty s ekonomickým životem)

- poskytnout základní porozumění hlavnímu proudu ekonomického myšlení

- identifikovat, relativizovat a zasadit do kontextu metodologie a normativní základy ekonomie

- rozšířit obzor ekonomie představením ekologických, feministických a dalších pluralistických přístupů

- rozvíjet interdisciplinární strukturu pro propojení teologických dimenzí s ekonomií

- vyložit politické a strategické důsledky pro církve a jejich prosazování ekonomie života v kontextu Pouti spravedlnosti a míru

Jiří Bochez

Obrázek: GEM School 2018, zdroj:  World Communion of Reformed Churches

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše