Toto výročí bude odrazovým můstkem do budoucnosti a příležitostí podělit se o to, co Světová rada církví jako organizace duchovně nabízí budoucím generacím.

Po silném zážitku z 11. shromáždění Světové rady církví v roce 2022 budou oslavy výročí sklízet tento impuls.

Světová rada církví (WCC) oslaví v roce 2023 své 75. výročí různými způsoby, počínaje červnem a konče prosincem, přičemž se zaměří na podporu porozumění a spolupráce mezi křesťany na celém světě. Cílem výročních oslav je také inspirovat mladší generace k zapojení do ekumenického hnutí; Světová rada církví chce zvýšit povědomí o současných výzvách a klíčových aktivitách minulosti, které vypovídají o současných výzvách; chce rovněž inspirovat členské církve a širší společenství ke sdílení svého pohledu na ekumenickou cestu.

V širším měřítku oslavy 75. výročí pomohou světu vnímat Světovou radu církví jako platformu, která spojuje křesťany i ve velmi těžkých dobách a pomáhá křesťanům v různých situacích vidět svět z perspektivy druhých, projevovat soucit jeden s druhým a budovat důvěru jako důležitou součást ekumenické cesty.

Jiří Bochez

Zdroj: Světová rada církví/WCC

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše