"Daňová spravedlnost je otázkou víry," řekla Suzanne Mataleová. "Víra dává lidem právo žít naplno. Obyčejní lidé mají také právo být informováni a mít místo u jednacího stolu, kde se přijímají rozhodnutí, která ovlivňují naši Bohem danou důstojnost."

Mataleová, která je členkou Africké metodistické episkopální církve a hnutí Oikotree, byl hlavním řečníkem na akci k obnovení kampaně ZacTax v Africe. Tato akce se konala 20. května 2023 v konferenčním centru Mannah v jihoafrickém Johannesburgu. Akce umožnila nahlédnout do afrických názorů zakořeněné ve víře na spravedlivé daně a reparace a předložila konkrétní návrhy, jak by mohlo vypadat zdanění korporací a jak by mohlo vypadat rozdělení bohatství, aby bylo dosaženo vyrovnání sociálních a ekologických rozdílů.

"Zásadní je, že země patří Bohu a my jsme zde pouze jeho správci. Věříme, že hospodářská politika by měla podporovat udržitelnost," řekl Mandla Mbongeni Hadebe ze Sdružení jihoafrických rad církví FOCCISA, které se zasazuje o ekonomickou spravedlnost.

"Kvůli daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany těžebních společností v subsaharské Africe se každoročně ztrácejí stovky milionů dolarů," řekl Hadebe. "Jako církve musíme považovat za svou povinnost sledovat stopu peněz a získávat přesné informace o důlních zakázkách, včetně jejich skutečných nákladů a přínosů. Doufáme, že s pomocí kampaně ZacTax se nám to podaří."

"Naše zdroje musí začít pracovat pro naše zájmy. Musíme zajistit, abychom mohli daně instrumentálně využít také k řešení otázek rovnosti žen a mužů, včetně rovnosti pohlaví," řekl Francis Kairu z Tax Justice Network - Africa. "Pokud má daňová spravedlnost fungovat i v našem století, musí splnit jednu věc: musí řešit nerovnováhu moci mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi."

Kampaň ZacTax je součástí iniciativy Nová mezinárodní finanční a ekonomická architektura (NIFEA), společné iniciativy Světové rady církví, Světové luterské federace, Světového společenství reformovaných církví a Světové rady metodistických církví. Celoafrická konference církví pomohla zorganizovat akci k obnovení kampaně ZacTax a nyní ji propaguje v africkém regionu.

Jiří Bochez

Zdroj: Světová rada církví/WCC

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše