Ekumenická delegace Konference evropských církví (CEC) a Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) se setkala dne 7. prosince 2022 s českým premiérem Petrem Fialou.

Setkání s představiteli členské země předsedající Radě EU jsou součástí dlouholeté tradice podporované článkem 17 Smlouvy o fungování Evropské unie, který předpokládá otevřený, transparentní a pravidelný dialog mezi EU a církvemi a náboženskými společenstvími.

Pracovní skupiny CEC a COMECE vytvořily dokument „Europe as a task: rethink, rebuild, repower“, který vyjadřuje perspektivy a zájmy církví a doplňuje tak program českého předsednictví EU. V úvodu se uvádí, že „společně zastupujeme přibližně 380 milionů občanů členských států EU a jsme pevně odhodláni dále rozvíjet evropský projekt na základě křesťanských ideálů spravedlnosti, míru a neporušenosti stvoření.“

Mezi členy delegace CEC-COMECE byli mimo jiné Ivana Procházková (viceprezidentka české Ekumenické rady církví), Christian Krieger, (předseda CEC) a Dr. Petr Jan Vinš (generální sekretář české Ekumenické rady církví).

Jiří Bochez, zdroj: https://www.ceceurope.org/

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše