Světová rada církví (WCC) vyzývá církve, aby se zapojily do přípravy šesté světové konference WCC o víře a řádu, která se uskuteční v roce 2025. Pořádá ji Komise pro víru a řád.

Místem konání bude Egypt ve dnech 24. až 28. října 2025 u příležitosti 1700. výročí Nicejského koncilu. „Šestá světová konference o víře a řádu je pro WCC důležitou událostí, neboť symbolizuje významný milník na cestě k jednotě církve,“ uvedl Dr. Andrej Jeftić, ředitel komise pro víru a řád. Organizací je pověřena koptská pravoslavná církev.

V roce 325 n. l. se na Nicejském koncilu sešli biskupové zastupující celé křesťanstvo. Společně hledali shodu na ústředním významu křesťanské víry a potvrdili svou víru v trojjediného Boha. Světové konference o víře a řádu se konají od roku 1927, a to v klíčových okamžicích dějin ekumenického hnutí. Výročí Niceje je východiskem pro téma konference v roce 2025 pod názvem: „Kudy nyní jít za viditelnou jednotou?“

Jiří Bochez

Zdroj: https://www.oikoumene.org

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše