Krátce před Vánocemi 2023 překvapil mnohé papež František: v mezinárodních médiích 18. prosince proběhla zpráva, že „papež František povoluje žehnat stejnopohlavním párům.“

Dokument však říká, že takovéto požehnání nelegitimizuje neregulární situace, nýbrž je jen znamením, že Bůh vítá všechny. V českých médiích se zpráva během vánočních svátků neobjevila.

V médiích se však v říjnu 2023 objevila zpráva o sporu, který musel řešit Vatikán, a to mezi konzervativním křídlem reprezentovaným kardinálem Dukou a progresivní křídlem reprezentovaným biskupem Holubem. Kardinál Duka si stěžoval na biskupa Holuba kvůli tomu, že v kostelech v plzeňské diecézi dává – za určitých podmínek – požehnání rozvedeným lidem, kteří žijí v novém svazku. Poslal proto papeži Františkovi 10 otázek, zda je vůbec něco takového možné. Vatikán ve své odpovědi konstatoval, že konání biskupa Holuba je pochopitelné a žádoucí; a prý kardinálova stížnost obsahovala otázky „nedostatečně srozumitelně formulované“.

Před několika dny, tj. 26. ledna 2024 schválila Česká biskupská konference společné stanovisko k možnosti udělovat požehnání i párům osob stejného pohlaví. Pastorační pokyny pro požehnání „lidem žijícím v neregulérních partnerských vztazích“ vycházejí z prosincového dokumentu Vatikánu schváleného papežem Františkem. Žehnání jiným párům však kněžím Vatikán povolil s odůvodněním, že ho považuje za „prosbu Bohu“. Obřad se nesmí podobat sňatku. „Požehnání se uděluje osobám, a to tak, aby se předešlo i zdání, že jde o schvalování, legalizaci nebo postavení tohoto požehnání na úroveň svátostného manželství,“ uvádí se v pokynech.

O den později, 27. ledna 2024, uspořádala ČCE ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy konferenci na téma „Autorita Písma a žehnání stejnopohlavním svazkům“. V Česku mohou již necelý rok, a to i v rámci liturgie, oficiálně žehnat svazkům osob stejného pohlaví, pokud o to požádají, faráři a farářky Českobratrské církve evangelické (ČCE).

Zatímco církve řeší možnost, zda je možné vůbec žehnat stejnopohlavním párům, případně svazkům, v politické diskusi se již dlouho řeší manželství stejnopohlavních párů (v EU je uzákoněno v 19 státech). Manželství osob stejného pohlaví v úvodním kole prošlo Poslaneckou sněmovnou na konci června 2023 stejně tak jako návrh na ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Slovo manželství vadí řadě poslanců z koaliční ODS a KDU-ČSL. Poslanci konkrétně debatovali o možném kompromisu. Stejnopohlavní páry by měly stejná práva jako manželé, jejich svazek by se ale místo manželství jmenoval partnerství.

Ostatní církve se drží konzervativního postoje. V českých médiích bylo 7. července 2023 zveřejněno prohlášení představitelů Římskokatolické církev, Církve československé husitské, Apoštolské církve, Jednoty bratrské, Církve bratrské, Slezské církve evangelické a. v., Bratrské jednoty baptistů, Církve Křesťanská společenství, Církve živého Boha, Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne; prohlašují, že manželství je trvalý svazek muže a ženy založený na dobrovolném oboustranném smluvním vztahu.

V prohlášení se uvádí, že institut manželství nezaložili lidé, ale sám Hospodin ve chvíli, kdy stvořil člověka, jak je zaznamenáno v Písmu svatém: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1,27). Dále, že manželství je tedy založené na vzájemné komplementaritě mužského a ženského prvku. A právě díky komplementaritě dochází k plození a rození dětí, a vytváří se prostor pro zdravý vývoj a výchovu dětí. Uvedený charakter manželství neplyne pouze z křesťanského učení, daného v Písmu svatém, ale je poznatelný i z přirozeného řádu věcí.

Jak uvedl ve zdůvodnění svého podpisu 1. srpna 2023 patriarcha Butta: „jedná se o naslouchání hlasu doby, ale i o interpretaci a autoritu Bible“. A byla pověřena sociálně-etická komise, aby připravila návrh hlediska k tomuto tématu, který bude předán do diskuse v církvi – do náboženských obcí.

Na konferenci 27. ledna 2024 připravila ČCE první tematický okruh, který vychází z nejčastější námitky proti vstřícnosti vůči lidem homosexuální orientace a jejich vztahům: podle Bible je homosexuální jednání hříchem. Vzhledem k tomuto postoji je třeba ujasnit jednak (obecněji), co to znamená odvolávat se na autoritu Písma, tedy, co říkáme, když tvrdíme, že něco je či není „podle Písma“, jednak (konkrétněji) to, jak podle této autority můžeme rozpoznávat, co je hřích.

Nejznámější česká farářka Martina Kopecká o své knize Zpověď farářky řekla: „Už jsem nechtěla žít s pocitem, že těm lidem říkám – buďte autentičtí, následujte Krista… a já bych sama byla pokrytec, který by miloval druhého a vlastně o tom nikdy nikomu neřekl, žil v nějaké ilegalitě,“ a zdůrazňuje: „to, z čeho jsem se v knize zpovídala, není to, že miluju ženu. Ale že jsem tak dlouho lhala o tom, jak to mám.“

A katolický kněz Marek Orko Vácha ve zralém věku ve své poslední knize také vyznává: „Není to sen. Jdeme podél vody, dál do kopců, dál a dál, až na to místo. Nahoře ve skalách jsme si to řekli, každý jednu větu, a ticho. Tehdy poprvé, takto se to stalo, jsem začal rozumět řeči ptáků, poprvé jsem pochopil, co mi říkají květiny, a poprvé porozuměl bzučení hmyzu. Louky byly večer ze stříbra a v tom lehkém vánku jemně stříbrně zvonily. Pozdě k ránu jsem se pak vracel přes pláně, už sám, letěl jsem nad cestou. Jen mi neříkejte, že je to špatně. Kvůli té jedné vteřině, kvůli té jedné větě stálo za to se narodit, kvůli ní stálo za to žít, kvůli ní stálo za to zemřít. Větší dotek lásky už v životě nepřijde. Jen mi neříkejte, že je to špatně. V těch očích jsem spatřil celý vesmír. Tohle přece nemůže být špatně. Vydechuji lásku, jsem láskou.“

Jiří Bochez

Foto: Eden Moon, Pixabay

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše