Dne 30. 11. 2023 v inspirativním prostředí pražské Galerie Cesty ke světlu Zdeňka Hajného oslavil Literárně dramatický klub Dialog na cestě dvacáté výročí svého vzniku.

Na úvod se konala projekce obrazů Zdeňka Hajného. Doprovázela ji hudba Václava Strachoty, kterou složil pro jmenovaného tvůrce k desetiletému výročí tohoto uměleckého stánku.

Majitelka galerie Ema Hajná přivítala přítomné spisovatele a další hosty a Olga Nytrová pronesla své zamyšlení nad vznikem a významem „Dialogu“. Poté se ujal slova karlínský farář Jiří Vaníček.

Vybrané ukázky z prozaické i poetické tvorby z chystaného almanachu 20 let Dialogu na cestě přednesli známí umělci, herečka Petra Jungmanová a herec Vilém Udatný.

Na závěr zakladatelka a vedoucí klubu Olga Nytrová požádala o požehnání čelného představitele naší církve, patriarchu Tomáše Buttu, který je také zároveň jedním ze spoluautorů chystané publikace.

Záznam ze setkání bude opět vyvěšen na Dialogu na cestě na YouTube.

Václav Strachota

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše