Přijměte pozvání na pietní shromáždění 21. 6. 2024 od 16.00 h. v Praze v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, na které bude navazovat pietní akt na Staroměstském náměstí od 17.00 h. 

Program Pietního shromáždění k uctění památky představitelů stavovského odboje 21. 6. 2024 v 16.00 h. v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

- 16 hodin shromáždění účastníků v Chrámu sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí
- Varhany: Michal Hanzal
- Přivítání: Biskup CČSH David Tonzar
- Krátké projevy: Doc. David Tonzar,Th.D. Mgr. Hana Tonzarová, Th.D., PhDr. Marie Neudorflová, Ph.D., ThDr. Petr Melmuk, Th.D.
- Varhanní Interlude
- Krátká vystoupení potomků popravených
- Varhany

Průvod s květinami na místo popraviště v 16.45 17:00

Popraviště: u pamětní desky na Staroměstském náměstí - kladení věnců a květin -

- v organizaci Magistrátu Hlavního města Prahy

Jste srdečně zváni s věnci a květinami, které ponesou vojáci za doprovodu vojenské hudby.

pdfPozvánka - Pietní akt - památka představitelů Stavovského odboje - 21. 6. 2024

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše