V sobotu 10. června 2023 od 15 hodin se ve Škodějově v Podkrkonoší uskutečnila poutní bohoslužba s připomínkou 96. výročí úmrtí prvního patriarchy Církve československé husitské dr. Karla Farského.

Bohoslužbu u lesní kaple vedl patriarcha Tomáš Butta spolu s královéhradeckým biskupem Pavlem Pechancem, libereckým vikářem Benjaminem Mlýnkem a duchovními Vladimírem Hrabou a Kateřinou Havelkovou.

Rodný kraj prvního patriarchy naší církve Karla Farského je znám svým drsným podnebím. Jeho následovníci, účastníci četných škodějovských setkání z dob minulých i té současné, o tom vědí své. Nicméně červen je měsícem, kdy i v Podkrkonoší lze doufat v příjemné dny s teplotami tak akorát... Taková byla i sobota 10. června 2023. V nádherném prostředí přírodního areálu jsme se tak mohli oddat vzpomínkám na onu úžasnou a stále inspirující osobnost: při bohoslužbě u lesní kaple, ale i třeba při procházce zdejšími naučnými stezkami...

Kázání, které pronesl bratr patriarcha Tomáš Butta na tomto setkání, přináší Český zápas č. 26/2023 pod článkem Karel Farský o řádu Boží lásky ve svědectví svých kázání.

S bratrem biskupem Pavlem Pechancem jsme se pak v místech bývalého Farského rodného domku zastavili k děkovné modlitbě a u pomníku Karla Farského jsme se nejen společně vyfotili, ale také vzpomenuli na další věrné obětavé služebníky a služebnice z tohoto kraje, jmenovitě sestru farářku Ladu Kocourkovou.

Redakce

Foto: Oldřich Nováček, Klára Matoušová

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše