Každoročně pro Vás pouť koná Církev československá husitská ve spolupráci s městem Sázava.

Letos bude pro všechny poutníky připraven duchovní a kulturní program s připomenutím Cyrila a Metoděje.


Kdy? v sobotu 27. 5. 2023 od 10.00 do 16.00 h.

Kde? na louce u hasičské zbrojnice na Sázavě a Sboru Církve čs. husitské opata Prokopa na Sázavě.

Již po XXIII. se sejdeme na Pouti na Sázavě v městečku Sázava pod Sázavským klášterem, a to již poslední květnovou sobotu - 27. 5. 2023! Je to nejbližší termín, kdy si připomínají naši východní bratři a sestry příchod našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jejichž 1160. si letos na Sázavě připomeneme. 

Dopoledne nás od 10.00 čeká bohoslužba ve Sboru opata Prokopa Církve československé husitské, kterou povede bratr patriarcha dr. Tomáš Butta. Již při ní si naše věrozvěsty připomeneme, zvláště pak ale ožijí v uměleckém zpracování jejich Prologu k evangeliím v podání zpěvačky a herečky Dity Vích Hořínkové a Filipa Antonia. Kdo jste je zažili loni při uměleckém zpracování textů J. A. Komenského, tušíte, že to bude opět nádhera!

Po přesunu na louku u Nábřeží Cyrila a Metoděje (pozor, opravuje se most, tj. od kostela budeme muset jít na louku zadem - bude značeno!) nás čeká tradiční agapé – společné stolování. Opět připravíme chléb a víno a prosím vás, milí poutníci, vezměte každý něco s sebou na společný stůl, díky!

A co Vás čeká a nemine z odpoledního programu?

Tradiční kvíz pro malé týmy o krásné ceny!

III. ročník štafetového běhu pro všechny o pohár opata Prokopa, hudební vystoupení naší církevní husitské ZUŠ Harmonie, vystoupení dětí DD Sázava.

Pro děti bude připraven celodenní program: výtvarná soutěž, zážitková hra na stanovištích: Po ovoci poznáte je! Workshopy - hudební workshop ZUŠ Harmonie, workshop ZŠ Směrovka, divadelní představení.

Občerstvit se budete moci Fairtrade kávou, zakoupit i fair trade výrobky z Ekumenické akademie Praha a také  keramické a další výroky z diakonické dílny Nazaret. 

Navštívit můžete v průběhu dne Prokopovu studánku, či Sázavský klášter, který ve večerních hodinách pořádá v prostorách kláštera ještě koncert čtyř hudebních skupin. 

Mottem letošní pouti je: Po ovoci poznáte je!

Sobota 27. 5. 2023 těsně předchází Svatodušním svátkům, při nichž znovu prožijeme vylití Ducha sv., jenž nás obdarovává svým ovocem stejně jako kdysi Cyrila a Metoděje.

Pojďme se inspirovat jejich dílem - ovocem - při letošní Pouti na Sázavě! 

Za přípravný tým

Hana Tonzarová, hlavní koordinátorka 

VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ   

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

 

pdfPlakát ke stažení

 

 
Kalendář: Pouť na Sázavě

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše