Město Podbořany pomůže k opravě ‚Žlutého kostela‘. Pro památku věnuje 2,5 milionu. Článek Libora Želinského o této radostné zprávě na noviny-zblizka.cz

Město pomůže k opravě žlutého kostela v Podbořanech. Pro památku věnuje 2,5 milionu

Podbořany – Podbořany jsou jedním z mála měst v širokém regionu, které ze svého rozpočtu platí opravy kostelů nebo jiných církevních památek, i když tyto objekty nejsou v přímém vlastnictví města. V minulých letech podbořanská radnice iniciovala opravy kostelů a přispěla na ně například v Letově, Kněžicích nebo Buškovicích. Letos budou snahy města pomoci k údržbě a zachování kulturního a historického dědictví pokračovat, protože radnice zaplatí opravu jednoho ze symbolů města Podbořan: vysokého štíhlého kostela Božího spasitele, známého lidově jako „žlutý kostel“.

Město už loni přidalo na nejnutnější opravu střechy

Město na opravu této podbořanské dominanty přispělo už loni. Tehdy poskytlo částku 50 tisíc korun na nejnutnější opravu střešní krytiny, protože do památky na některých místech už začínalo zatékat, staré tašky se uvolňovaly a některé padaly do zahrady. Letos bude pomoc města ještě výraznější, protože zastupitelstvo nyní v březnu schválilo uvolnit z rozpočtu 2,5 milionu korun na potřebné opravy celého „žlutého kostela“. „Město uzavře smlouvu o opravě i jejím financování. Na základě této smlouvy bude město nejen investorem, ale bude i řídit průběh stavebních prací,“ vysvětlil tajemník podbořanské radnice Martin Gutzer jeden z detailů v rozhodnutí zastupitelstva. „Kostel Božího spasitele je jednou z nejvýznamnějších staveb na území města. Cílem města je zajistit ochranu této památky, je to nedílná součást našeho kulturního dědictví,“ uvádí se v usnesení zastupitelů.

Věž by mohla být časem přístupná k prohlídce a vyhlídce

„Chtěl bych poděkovat městu Podbořany za péči o náš kostel a významnou pomoc s jeho nutnými opravami,“ uvedl Ivo Kraus, kazatel Církve československé husitské v Podbořanech. Husitská církev by podle něj chtěla kostel Božího spasitele časem otevřít pro veřejnost k možnosti prohlídek i k výstupu na věž k vyhlídce, ale k tomuto záměru je nutné nejdříve udělat větší rekonstrukci. „Náš sbor dlouhodobě plánuje zpřístupnění věže kostela pro veřejnost. Mohl by tak vzniknout nový turisticky lákavý cíl. V kostele by byl správce, třeba i brigádník, který by chrám otvíral pro návštěvníky. Projektovou studii k záměru už vypracoval architekt Jiří Vaníček,“ popsal plány na dotaz naší redakce už minulý rok Ivo Kraus. V kostele by podle této studie mohly vzniknout i výstavní prostory, pro návštěvníky by bylo nutné připravit bezpečný ochoz věže. Kostel Božího spasitele v Podbořanech byl postaven v roce 1902. Tehdy ho vybudovali němečtí luteráni, od roku 1951 ho spravuje československá husitská církev. V roce 2004 byl kostel zapsán mezi národní kulturní památky.

Radnice významně pomohla také vesnickým římskokatolickým kostelům v okolí

Podbořanská radnice v minulých letech opakovaně pomohla k opravám také několika římskokatolických kostelů v okolních vesnicích. „Na konci minulého roku byla dokončena oprava střechy lodi kostela v Buškovicích. I když objekt nepatří městu, z iniciativy radnice proběhla výměna střešní krytiny s celkovými náklady kolem 1,5 milionu korun. Tím byla oddálena zkáza a přerušeno chátrání kostela, teď je památka uchráněna od zatékání a devastace na několik dalších desítek let,“ popsal Martin Gutzer. Podobně byla podle něj v letech 2016-2019 opravena střecha lodi kostela v Letově za přibližně jeden milion korun. Loni pak ještě podbořanská radnice nechala provizorně zakrýt a zajistit kostel v Kněžicích, do nějž přes starou střechu rovněž teklo. Cena za zakrytí byla kolem 300 tisíc korun, práce v Kněžicích budou ještě pokračovat.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše