V sobotu 15. června 2024 se ve Škodějově v Podkrkonoší uskutečnila poutní bohoslužba s připomínkou 97. výročí úmrtí prvního patriarchy Církve československé husitské dr. Karla Farského.

Poděkování za dílo Dr. Karla Farského ve službě šíření evangelia a obnově církve v této zemi zaznělo tradičně v jeho rodném Škodějově v Podkrkonoší - v sobotu 15. června 2024 při poutní bohoslužbě s účastí královéhradeckého biskupa bratra Pavla Pechance, vikáře Benjamina Mlýnka a bratra patriarchy Tomáše Butty.

"Karel Farský nastartoval opravdu bohatý růst církve: pojetí národní církve, otevřené a liberální - na to slyšely tisíce lidí. A během pár let, jak víme, Církev československá do sebe pojala - jako " houba" - takřka milion příslušníků. A vize stálého růstu byla vítaná, logická, stejně jako později živá vzpomínka na patriarchu Farského..." - slyšeli jsme při kázání z úst královéhradeckého biskupa, jenž také zmínil, jak hojně navštěvovaná byla třeba v padesátých, šedesátých letech, tato, na účastníky nyní chudší, škodějovská setkání: "Doba. Doba se ovšem velmi změnila. Naše společenství může připadat lidem zvnějšku chudé a my se můžeme ptát, proč je tomu tak... Liturgie je pro náhodné návštěvníky bohoslužeb nebo ty, kteří přijdou poprvé, často nesrozumitelná, vzdálená. V prvních letech církve to bylo naopak! Církev liturgií vítala tu velkou řadu lidí - právě proto, že byla tehdy srozumitelná, v češtině, byla něčím krásným a povznášejícím. A lidé byli nadšeni, věnovali církvi svůj čas a nemalé prostředky." "Nyní, když se stát s církvemi vypořádal díky restitucím a napravil tak některé majetkové křivdy," pokračoval bratr Pechanec, "cítíme se být čím dál tím chudší. Tedy ne po materiální stránce; když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme, že areál je nádherně upravený. Máme zde nádhernou kapli, cesty, interaktivity, cedule s popiskami... Ale po lidské stránce jsme chudí."

Jak připomněl bratr biskup, Ježíš v Lukášově evangeliu na rovině (na jehož text kázal) ale pronesl ono "Blaze vám chudí, neboť vaše je království Boží." Jeho slovo nemířilo na početný dav, který se kolem něj tísnil, ale na učedníky. Promlouval k ubohé hrstce všelijak nestálých osobností, chudých ve smyslu stavu duše - "kdy si člověk uvědomuje svou nezajištěnost a trvalou potřebu pomoci. To je potřebné nastavení církve všech dob. Ani my nejsme jen bezejmenný dav, kteří si potřebujeme něco z Krista vzít, ale patříme mu." Jinými slovy, naše bohatství není v majetku a není nutně ani ve velikém společenství. "Jediné bohatství, které vnímal Farský a které smíme vnímat i my, je v Kristu." Jediný základ v Kristu coby úhelný kámen naší stavby, jeho synovství v Bohu jako naši kotvu a naději, zdůraznil dle vybraných Farského citátů také bratr patriarcha, společně se zásadou, že nezískáme nikoho po zlém, nezískáme-li ho s láskou.

Tato a další slova, písně a modlitby, pak zazněla kromě nedávno postavené moderní kaple s motivem kříže také na místě Farského rodné chalupy a u sloupu s reliéfem patriarchy, které jsou součástí přírodního areálu.

Redakce

Foto: Tomáš Novák, Oldřich Nováček

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše