V pondělí 4. března 2024 se v budově Sněmovny konalo tradiční setkání při příležitosti 174. výročí narození T. G. Masaryka.

Připravila je v rámci projektu „Naše a evropská společnost“ Církev československá husitská pod záštitou 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR paní Věry Kovářové, která oslovila v úvodní části všechny přítomné. Poté následoval proslov bratra patriarchy Tomáše Butty a byl přečten text pozdravu bratra biskupa Davida Tonzara.

U příležitosti tohoto významného výročí zazněly dvě přednášky. První na téma „T. G. Masaryk a národní obrození v českých dějinách“ přednesl prof. Jaroslav Pánek, vedoucí vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR a ředitel Českého historického ústavu v Římě. Druhou s názvem „T. G. Masaryk a česká katolická moderna“ připravil doc. Marek Šmíd, působící na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v Historickém ústavu Filozofické fakulty jako docent pro obor české dějiny a na katedře církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty UK. Přednášky budou zpracovány do sborníku, který bude vydán na podzim 2024.

Program doprovodil vystoupením pěvecký sbor Gymnázia Jana Keplera v Praze Vocalissimo pod vedením sbormistra Romana Michálka.

Akce se konala za účasti zástupců církví, akademické obce, mnoha spolků a široké veřejnosti. Více než 170 přítomných ve zcela zaplněném sále Státních aktů vyjádřilo svou účastí osobní vztah k masarykovským hodnotám a přispěli tím i k oživení kulturní paměti našeho národa a k posílení a uvědomění si hodnotového systému naší společnosti – demokratických, etických a duchovních hodnot a principů. V závěru bratr patriarcha předal hostům pamětní medaili Bedřicha Smetany vydanou k probíhajícímu Roku české hudby. Setkání bylo zakončeno modlitbou a požehnáním bratra patriarchy Tomáše Butty. Program moderoval přednosta kulturního odboru Oldřich Nováček.

Redakce

Foto: Redakce

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše