V neděli dne 3. 3. 2024 se v Náboženské obci v Praze 6 – Dejvicích konala již tradiční bohoslužba s připomenutím odkazu T. G. Masaryka, kterou vedl bratr patriarcha Tomáš Butta.

Jeho promluva vycházela z knihy Přísloví z 8. kapitoly, kde je moudrost chápána jako potřebný dar pro vládce a lidskou vládu.

Modlitby za představitele státu, za vlast, za rozvoj vzdělání a kultury, za pokoj v srdci a mír mezi lidmi a mezi národy přednesla jáhenka Kateřina Kašparová.

Zazněly skladby klasické hudby na koncertní kytaru v podání Jaroslava Nováka a na varhany zahrál Jakub Kubis. Kytarové improvizace na melodie písní Jaroslava Ježka připomenuly dobu první republiky a nechyběla ani píseň „Ach synku, synku“.

Následoval průvod na Bachmačské náměstí, kde u sochy T. G. Masaryka byla položena květina a zazněla modlitba bratra patriarchy. Setkání bylo zakončeno zpěvem české hymny.

Redakce

Foto: Kateřina Kašparová

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše