Pozvánka na koncert Hebrejských písní, pořádá Husův sbor Peruc

V neděli 20.8.2023 ve 14.hodin v kapli M.J. Husa, Palackého 300, Peruc bude zpívat Dana Krausová Hebrejské písně za klavírního doprovodu Ladislava Vrchoty.

Repertoir:
Haleluja (Chvalte Hospodina), Hašivenu (Navrať nás), Hava Nagila (Radujme se), Hevenu šalom alejchem (Přinášíme vám pokoj), Hine matov (Hle, jak dobré a příjemné...), Jevarechecha (Nechť Ti požehná), Kol dody (Hlas mého milého), Ose šalom (Činí pokoj), Šalom alejchem (Pokoj vám), Šalom chaverim (Šalom, prátelé), Al šloša devarim (Na třech věcech stojí svět, na učení, práci a dobročinosti), Hora chadera (Je velikou zásluhou být stále veselý), Sisu et Jerušalajim (Radujte se spolu s Jerušalájim a buďte v něm šťastni), Erec chita (Země pšenice a ječmene, vinné révy, fíků a granátových jablek, země olivového oleje a datlového medu.), Pitchuli (Otevřete brány spravedlnosti, abych mohl vstoupit a oslavit Boha. Toho je brána Boží, kterou spravedliví mohou projít.), Hanešama laj (Duch i tělo je tvoje práce. Smiluj se na svým stvořením, Bože, učiň to kvůli Tvému jménu!), Ets chajim hi (Navrať nás Bože), Haleluja la olam.

Během koncertu bude připomenuto 55 . výročí invaze vojsk Varšavské smlovy do Československa písní Modlitba pro Martu (píseň české zpěvačky Marty Kubišové).

Akci pořádá Husův sbor na Peruci ve spolupráci se Spolkem na obnovu židovských památek.
Akce se zúčastní též vzácní hosté z Židovské obce Teplice.
Poděkování patří Městysu Peruc za finanční podporu této kulturní akce.
Projekt Obnova Židovského hřbitova u Hřivčic byl v roce 2023 podpořen Nadací Via v programu Místo, kde žijeme.

Událost na facebooku

Plakát ke stažení

 

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše