Světová rada církví (WCC) letos oslaví 12. srpna Mezinárodní ekumenický den mládeže s tématem „Cesta spravedlnosti, míru a jednoty: Výzva k ukončení násilí“.

Akce se uskuteční online jako webinář, tj. interaktivní seminář a vyzdvihne zkušenosti a houževnatost mladých lidí a dětí žijících uprostřed konfliktů se zdůrazněním naléhavé potřeby míru a podpory dětem.

Světová rada církví proto vyzývá církve po celém světě k projevu solidarity v tento významný den. K této příležitosti vydává program „Mladí lidé v ekumenickém hnutí“ (Young People in the Ecumenical Movement, YPEM), což je již druhé vydání z roku 2023 komplexního souboru instrukcí pod názvem „Mladí lidé a jejich hlasy z válečných zón“. Příručka je určena na podporu společenství k vytvoření bezpečného prostoru, kde by mladí lidé mohli sdílet své příběhy a nacházet tak útěchu a sílu k životu.

Proč právě toto téma?
Mladí lidé a děti ve válečných oblastech čelí nepředstavitelným situacím, ale jejich hlasy a příběhy často nejsou vyslyšeny," říká Abigayle Boladová, programová manažerka WCC pro zapojení mládeže. „Zviditelněním jejich zkušeností podpoříme větší porozumění, podporu a aktivity směřující k míru.“

Mimoto se letošní téma bude zabývat naléhavými problémy, jako je dopad války na duševní zdraví, přístup ke vzdělání, vysídlení a úloha mládeže při budování míru.

„Doufáme, že naše úsilí jako jednotného společenství věřících podnítí hluboké a angažované mezigenerační dialogy a přiměje ke společné akci na podporu a povzbuzení mládeže a dětí ve válečných oblastech," říká Boladová.

Poznamenejte si proto do kalendáře datum webináře a připravte se na účast na důležité události.

Mirko Radušević

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše