(ČZ 27/2024) Rukopisná latinská Bible, zvaná Martinická, pochází přibližně z 30. let 15. století a je jedním z nejznámějších biblických rukopisů české provenience.

Počáteční iniciála textu zachycuje vedle miniaturního vyobrazení stvoření světa i historicky nejstarší zobrazení upálení Mistra Jana Husa namalované v Čechách. Prameny k ní existují až z 19. století, kdy v roce 1836 si Bibli s Husovým vyobrazením prohlédl v martinickém hraběcím archivu Antonín Jaroslav Vrťátko (1815–1892) a své dojmy zaznamenal do deníku.

Středověká zobrazení smrti Jana Husa se objevují i v dalších historických publikacích. Ve většině případů se jedná o iluminace ze středověkých rukopisů. Patrně ještě starší než české zobrazení v Martinické bibli je obraz sienského malíře Sassetty (Stefano di Giovanni di Consolo da Cortona, † 1450) z let 1423–26 ve sbírkách The National Gallery of Victoria, Melbourne, který patrně znázorňuje Husovu smrt na hranici.

Rukopis Martinické bible byl v roce 1924 v majetku smečenského velkostatkáře Jaromíra Filipa a o dva roky později se jako Husitská bible objevil v aukčním katalogu pražského knihkupce, nakladatele a antikváře Karla Zinka (1889–1975). Kniha byla prodána známému bibliofilovi JUDr. Jaromíru Rašínovi, synovci bývalého ministra financí. V roce 1967, kdy byla opět nabídnuta k prodeji, ji zakoupila Knihovna Akademie věd ČR, v jejímž fondu je dnes uložena. Rukopis Martinické bible je latinský text, psaný ve dvou sloupcích o 51 řádcích na 434 pergamenových listech (350 x 240 mm) a doprovázený 55 kaligrafickými a 108 malovanými iniciálami. Odborníci jej považují za jeden z nejlepších a nejzajímavějších přepisů Bible českého původu první poloviny 15. století, a to jak po stránce výtvarné, tak i textové.

Redakce

Český zápas 27/2024 z 7. 7. 2024

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše