V neděli 10. září 2023 se konala v Husově sboru v Neveklově slavnostní akademie při příležitosti 80. výročí dočasného totálního vysídlení sedlčanského regionu kvůli zřízení cvičiště SS.

Tato událost sice nepřinesla přímé oběti na životech, přesto se traumaticky ve své době podepsala na životě kraje – i duchovního života naší církve. Z rozhodnutí okupačních orgánů bylo vystěhováno několik měst a desítky vesnic, aniž by došlo k adekvátní majetkové náhradě. Na konci roku 1942 se nařízená evakuace týkala zatím jen nevelké oblasti, od podzimu 1943 se však realizovala zbylá část nacistických plánů. Ani květnovému osvobození roku 1945 se už nepodařilo zajizvit všechny utrpěné ztráty.

Zarmucujícím událostem se věnuje panelová výstava v neveklovském sboru naší církve, širších kulturních a duchovních souvislostí se dotkla právě letošní akademie. Hudební část akademie zajistil pěvecký sbor zdejší základní umělecké školy, který prezentoval skladby s protiválečným poselstvím, se zvláštním zřetelem k židovské písňové tradici. Kolega kazatel církve bratrské Tomáš Trávníček ve svém proslovu poutavě vyzdvihl živé stránky odkazu Jana Amose Komenského. Sám jsem přispěl malou přednáškou o křesťanských inspiracích v knihách nedávno zesnulého česko-francouzského spisovatele Milana Kundery. Kundera byl současníkem ničivých politických režimů dvacátého století a setkávání a utkávání s nimi jej přivedlo k nápaditému promýšlení náboženských či náboženství blízkých témat.

Marek Feigl, farář NO CČSH ve Voticích

Foto: Václav Altmann

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše