wuch 03

Bratr Lukáš Volkman měl dědečka faráře a jeho tatínek je básník. Po dědečkovi se stal farářem a po tatínkovi zdědil schopnost užívat básnické obrazy v kázáních a promluvách.

Přesto je bratr Lukáš osobitý, až velmi svérázný. Před rokem 1989 se zapojil do zápasu o svobodu. Věnoval se práci s mládeží a organizoval řadu let bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele na Prádle na Malé Straně, kam zval různé osobnosti, například zpěvačku Martu Kubišovou, evangelického faráře a hudebníka Svatopluka Karáska a další. Věnuje se s nápaditostí a vytrvalostí večerům v dejvické náboženské obci s názvem Cestománie.

Přejeme bratru faráři Lukášovi Boží přízeň a posilu, zdraví, zázemí v manželství a v rodině, tvořivost a rozmnožení a uplatnění darů, které má, ať jimi slouží církvi i mnohým.

Předávám mu jako dárky Biografický slovník CČSH, vydaný k 100. výročí naší církve. Jsou tam všichni tři Volkmanové – děda, otec i vnuk Lukáš.

Dále mu předávám knihu o J. A. Komenském. Komenský se věnoval obnově všeho. Bratr Lukáš obnově Komenského sálku.

Jako třetí dárek předávám víno, které není pro běžné pití, ale pro zvláštní příležitosti. To jistě jubileum – 60. narozenin spolužáka, kamaráda a kolegy ve službě Lukáše jistě je.

Tomáš Butta

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz