wuch 03

Projev v Sudoměři při rekonstrukci bitvy dne 25. března 2023.

Vážená paní starostko, vzácní hosté, dámy a pánové, sestry a bratři,

svoji úvahu o duchovním poselství husitství zaměřím na chorál „Kdož jste Boží bojovníci.“ Je to nejznámější píseň z doby husitské, podobně jako má své místo a věhlas tradiční katolický chorál „Svatý Václave“ nebo v evangelickém prostředí píseň Martina Luthera „Je pevným hradem Pán Bůh náš.“

Tento chorál zazníval v době první republiky při vztyčování vlajky, neboť náš samostatný stát s prezidentem T. G. Masarykem měl husitskou tradici jako jeden z důležitých národních duchovních pramenů. I dnes tento středověký chorál zaznívá při vojenských a státních akcích. Jeho slavnostní ráz posilují díla hudebních skladatelů, jakými jsou Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a další, kteří užili melodii husitského chorálu ve svých dílech (srov. J. Bezděk, Reflexe chorálu „ktož jsú boží bojovníci“ v hudbě 19. a 20. století. In: Jiří z Poděbrad král český, 2018, s. 193-202).

Modernistický kněz a první patriarcha Církve československé husitské dr. Karel Farský vydal v roce 1922 svůj český církevní kalendář, do kterého zařadil Jana Žižku i další postavy z české reformace (Zpěvník písní duchovních, 1922, s. X a XIII). A do svého Zpěvníku, vydaného v témže roce vřadil i husitský chorál „Kdož jste boží bojovníci“ jako třetí píseň (Zpěvník písní duchovních, 1922, s. 3-5). Uvedl ji úryvkem z dějin Františka Palackého, že již samotný zpěv této písně přinesl husitům vítězství v bitvě u Domažlic roku 1431. I v současném zpěvníku naší církve máme tuto píseň zařazenou (Zpěvník CČSH, vyd. 2015, s. 255-256). Není to běžně zpívaná píseň, ale zpívá se zpravidla při významných příležitostech.

Za jejího autora je považován husitský kněz táborského směru Jan Čapek, který složil i další písně (J. Boubín, Jan Čapek a Ktož jsú boží bojovníci. In: Husitské století, 2014, s. 508-509).

Je to píseň s bojovými motivy a má tento kontext středověkých bitev s ideou rytířů a bojovníků bojujících za spravedlivou věc. Je to zřejmé v rozšířené verzi, kdy se ve slokách uvádějí jednotliví vojáci ozbrojení kopím a dalšími zbraněmi, kterými bylo charakteristické husitské vojsko (srov. J. Biederman, Vojenství husitského století. In: Husitské století, 2014, s. 333-351).

Přesto je to také píseň náboženského rázu, jako jsou písně v Jistebnickém kancionálu, dokládající víru a zbožnost středověkých husitů (Jistebnický kancionál. 2. Cantionale, 2019, s. 212-214). V textu se vyskytují slova jako Boží zákon, doufání v Boha, Kristus, pravda, věčný život, oběť pro druhé. Je to píseň posilující odvahu (srov. Dt 20,1-4). Vyjadřuje touhu a odhodlání stát za spravedlivou věcí a bránit hodnoty, které jsou pro důstojný lidský život důležité. Tato píseň nám připomíná nejen konkrétní dávnou dobu naší historie, ale i duchovní a lidské hodnoty, které je potřeba hájit, zastávat a bránit v každém čase. Tedy i dnes.

758 2

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz