Kalendář událostí

Stáhnout jako iCal soubor
Kontrola CRFV
Datum konání: středa, 15. únor 2023, 08:00 - 17:00
Zobrazení : 795
Kontakt sestra Účtovnice

Veškeré hospodaření církve a církevních právnicch osob musí t vedeno sadou co největší hospodárnosti, účelnosti a společné i individuální odpovědnosti

případě, že rozpočet církve nebo církevní právnic osoby na období příštího roku není schválen do konce běžného roku, řídí se její hospodaření od začátku rozpočtového období až do náležitého schválení rozpočtu rozpočtovým provizoriem. i hospodaření podle rozpočtového provizoria nesmí běžné neinvestiční výdaje v každém měsíci přesáhnout 90% běžných neinvestičních výdajů vynaložených dle průměrných měsíčních neinvestičních výdajů podle naposledy schváleného rozpočtu. Během hospodaření podle rozpočtového provizoria nesmí být vynakládány žádné investiční výdaje, pokud k tomu nedá písemný souhlas v případě rozpočtového provizoria náboženské obce příslušná diecézní rada a v případě rozpočtového provizoria diecéze ústřední rada, nebo pokud v prvním případě diecézní rada nebo v druhém případě ústřední rada nestanoví.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše