wuch 03

Vážení a milí organizátoři a hostitelé i poutníci!
Zvolený biblický verš na rok 2022 zní:
„Kéž Hospodin přikáže ve dne milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou!“ (Žalm 42,9)

Písně a hudba, nesoucí se nocí, jsou jednou z charakteristických podob „Noci kostelů“ a součástí jejího bohatého programu. Kostely, sbory a modlitebny nejen do tmavé noci svítí, ale nočním tichem se z nich nese také hudba a písně.
Rád spolu s dalšími přijímám záštitu nad touto akcí a děkuji všem, kteří se do ní aktivně zapojují. Ať letošní červnovou nocí znějí písně a hudba přinášející povzbuzení a naději a dotek Božího pokoje a harmonie!

S přáním Božího milosrdenství a zdaru

Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské

V předvelikonočním čase L. P. 2022

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz