wuch 03

Adventní přání bratra patriarchy náboženským obcím Církve československé husitské.

„Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista“ 1K 1,3

Sestry a bratři,

na začátku adventu a nového liturgického roku k nám zaznívá poselství z úvodu dopisu apoštola Pavla – z 1. listu do Korintu. Tím úvodním, co k nám zaznívá, je přání. Co nám přeje apoštol Pavel? Přeje nám milost a pokoj. To je překrásné přání na začátku adventu, které můžeme slyšet. Pavel sám velmi dobře věděl, co je to milost, milost Boží. Ve svém životě pocítil dotek této Boží milosti, v nejrůznějších chvílích života a služby si uvědomoval, že ho tato Boží milost drží (1K 15,10). Toto slovo „milost“ znamená přízeň, náklonnost, uznání, přívětivost, laskavost. Ať můžeme čas adventu i celého liturgického roku prožívat jako čas milosti. A k tomu Pavel připojuje na způsob starokřesťanského pozdravu i „pokoj“. Ale slovo „pokoj“ zní v naší době plné napětí, nervozity, nepřátelství a válečných konfliktů velmi vzdáleně. Pokoj - to znamená výhled až za obzor naší neklidné přítomnosti, cíl veškeré lidské touhy po životní harmonii, pokojném a dokonalém uspořádání vztahů v Božím království. Tento pokoj může být zatím velmi daleko, ale máme mu být přesto otevřeni a přát ho sobě (Fp 4,7) i druhým (Ř 12,18).

Ať můžeme prožívat letošní advent a celý liturgický rok v Boží milosti a Kristově pokoji.

Tomáš Butta,
patriarcha Církve československé husitské

K adventu L. P. 2023

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz